پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «ناشنوایی»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر ویرایش‌گر دیداری
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
این نوع که ناشی از اختلال حلزون یا عصب شنوایی است، ناشنوایی عصبی و اکتسابی نیز گفته می‌شود.
 
[[پرونده:Hearing== lossناشنوایی (adultهدایتی onset) world map - DALY - WHO2002.svg|بندانگشتی|سالهای ازدست رفته زندگی بخاطر معلولیت بعلت ناشنوایی (بزرگسالان) برای ۱۰۰۰۰۰ نفر در سال ۲۰۰۲.<ref>{{cite web |url=http://www.who.int/entity/healthinfo/statistics/bodgbddeathdalyestimates.xls |title=Mortality and Burden of Disease Estimates for WHO Member States in 2002|format=xls |work=World Health Organization|year=۲۰۰۲ |accessdate=}}</ref><div class="references-small">
== ناشنوایی هدایتی ==
ناشنوایی هدایتی که ناشی از اختلال مکانیسم‌های گوش میانی برای انتقال صوت به داخل گوش است.
[[پرونده:Hearing loss (adult onset) world map - DALY - WHO2002.svg|بندانگشتی|سالهای ازدست رفته زندگی بخاطر معلولیت بعلت ناشنوایی (بزرگسالان) برای ۱۰۰۰۰۰ نفر در سال ۲۰۰۲.<ref>{{cite web |url=http://www.who.int/entity/healthinfo/statistics/bodgbddeathdalyestimates.xls |title=Mortality and Burden of Disease Estimates for WHO Member States in 2002|format=xls |work=World Health Organization|year=۲۰۰۲ |accessdate=}}</ref><div class="references-small">
{{legend|#b3b3b3|فاقد اطلاعات}}
{{legend|#ffff65|کمتر از ۱۵۰}}
کاربر ناشناس