پرش به محتوا

الگو:جعبه اطلاعات انتخابات/پایه: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(خنثی‌سازی ویرایش 30005342 از Arfarshchi (بحث))
برچسب: خنثی‌سازی
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب: ویرایش مبدأ ۲۰۱۷
{{#if:{{{party1|}}}{{{alliance1|}}}{{{color1|}}}{{{colour1|}}}{{{alliance1|}}}|<!-- Images 1, 2, 3 -->
{{!}} &nbsp;
{{!}} style="text-align: center; border-bottom: 6px solid {{#if:{{{color1|}}}{{{colour1|}}}|<nowiki>#</nowiki>{{formatnum:{{{color1|{{{colour1|}}}}}}|R}}|{{#ifeq: {{{party_colo{{#if:{{{party_colour|}}}|u|}}r}}}|no|-|{{#ifexist: Template:{{{alliance1}}}/meta/color|{{Ifnotempty|{{{alliance1|}}}|{{Template:{{{alliance1|}}}/meta/color}}|-}}|{{#ifexist: Template:{{{party1|}}}/meta/color|{{Template:{{{party1|}}}/meta/color}}|-}}}}}}}}"{{!}} {{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{image1|}}}|suppressplaceholder=yes}}
{{#if:{{{alliance2|}}}{{{party2|}}}{{{color2|}}}{{{colour2|}}}|{{!}} style="text-align: center; border-bottom: 6px solid {{#if:{{{color2|}}}{{{colour2|}}}|<nowiki>#</nowiki>{{formatnum:{{{color2|{{{colour2|}}}}}}|R}}|{{#ifeq: {{{party_colo{{#if:{{{party_colour|}}}|u|}}r}}}|no|-|{{#ifexist: Template:{{{alliance2}}}/meta/color|{{Ifnotempty|{{{alliance2|}}}|{{Template:{{{alliance2|}}}/meta/color}}|-}}|{{#ifexist: Template:{{{party2|}}}/meta/color|{{Template:{{{party2|}}}/meta/color}}|-}}}}}}}}"{{!}} {{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{image2|}}}|suppressplaceholder=yes}} }}
{{#if:{{{alliance3|}}}{{{party3|}}}{{{color3|}}}{{{colour3|}}}|{{!}} style="text-align: center; border-bottom: 6px solid {{#if:{{{color3|}}}{{{colour3|}}}|<nowiki>#</nowiki>{{formatnum:{{{color3|{{{colour3|}}}}}}|R}}|{{#ifeq: {{{party_colo{{#if:{{{party_colour|}}}|u|}}r}}}|no|-|{{#ifexist: Template:{{{alliance3}}}/meta/color|{{Ifnotempty|{{{alliance3|}}}|{{Template:{{{alliance3|}}}/meta/color}}|-}}|{{#ifexist: Template:{{{party3|}}}/meta/color|{{Template:{{{party3|}}}/meta/color}}|-}}}}}}}}"{{!}} {{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{image3|}}}|suppressplaceholder=yes}} }}
{{!}}-
}}
{{!}}-
! &nbsp;
{{!}} style="text-align: center; border-bottom: 6px solid {{#if:{{{color4|}}}{{{colour4|}}}|<nowiki>#</nowiki>{{formatnum:{{{color4|{{{colour4|}}}}}}|R}}|{{#ifeq: {{{party_colo{{#if:{{{party_colour|}}}|u|}}r}}}|no|-|{{#ifexist: Template:{{{alliance4}}}/meta/color|{{Ifnotempty|{{{alliance4|}}}|{{Template:{{{alliance4|}}}/meta/color}}|-}}|{{#ifexist: Template:{{{party4|}}}/meta/color|{{Template:{{{party4|}}}/meta/color}}|-}}}}}}}}"{{!}} {{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{image4|}}}|suppressplaceholder=yes}}
{{#if:{{{party5|}}}{{{alliance5|}}}{{{color5|}}}{{{colour5|}}}|{{!}} style="text-align: center; border-bottom: 6px solid {{#if:{{{color5|}}}{{{colour5|}}}|<nowiki>#</nowiki>{{formatnum:{{{color5|{{{colour5|}}}}}}|R}}|{{#ifeq: {{{party_colo{{#if:{{{party_colour|}}}|u|}}r}}}|no|-|{{#ifexist: Template:{{{alliance5}}}/meta/color|{{Ifnotempty|{{{alliance5|}}}|{{Template:{{{alliance5|}}}/meta/color}}|-}}|{{#ifexist: Template:{{{party5|}}}/meta/color|{{Template:{{{party5|}}}/meta/color}}|-}}}}}}}}"{{!}} {{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{image5|}}}|suppressplaceholder=yes}} }}
{{#if:{{{party6|}}}{{{alliance6|}}}{{{color6|}}}{{{colour6|}}}|{{!}} style="text-align: center; border-bottom: 6px solid {{#if:{{{color6|}}}{{{colour6|}}}|<nowiki>#</nowiki>{{formatnum:{{{color6|{{{colour6|}}}}}}|R}}|{{#ifeq: {{{party_colo{{#if:{{{party_colour|}}}|u|}}r}}}|no|-|{{#ifexist: Template:{{{alliance6}}}/meta/color|{{Ifnotempty|{{{alliance6|}}}|{{Template:{{{alliance6|}}}/meta/color}}|-}}|{{#ifexist: Template:{{{party6|}}}/meta/color|{{Template:{{{party6|}}}/meta/color}}|-}}}}}}}}"{{!}} {{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{image6|}}}|suppressplaceholder=yes}} }}
}}
|-<!-- Presidential nominee/candidate 4, 5, 6 -->
{{!}}-
! &nbsp;
{{!}} style="text-align: center; border-bottom: 6px solid {{#if:{{{color7|}}}{{{colour7|}}}|<nowiki>#</nowiki>{{formatnum:{{{color7|{{{colour7|}}}}}}|R}}|{{#ifeq: {{{party_colo{{#if:{{{party_colour|}}}|u|}}r}}}|no|-|{{#ifexist: Template:{{{alliance7}}}/meta/color|{{Ifnotempty|{{{alliance7|}}}|{{Template:{{{alliance7|}}}/meta/color}}|-}}|{{#ifexist: Template:{{{party7|}}}/meta/color|{{Template:{{{party7|}}}/meta/color}}|-}}}}}}}}"{{!}} {{#if:{{{image7|}}}|{{{image7}}}}}
{{#if:{{{alliance8|}}}{{{party8|}}}{{{color8|}}}{{{colour8|}}}|{{!}} style="text-align: center; border-bottom: 6px solid {{#if:{{{color8|}}}{{{colour8|}}}|<nowiki>#</nowiki>{{formatnum:{{{color8|{{{colour8|}}}}}}|R}}|{{#ifeq: {{{party_colo{{#if:{{{party_colour|}}}|u|}}r}}}|no|-|{{#ifexist: Template:{{{alliance8}}}/meta/color|{{Ifnotempty|{{{alliance8|}}}|{{Template:{{{alliance8|}}}/meta/color}}|-}}|{{#ifexist: Template:{{{party8|}}}/meta/color|{{Template:{{{party8|}}}/meta/color}}|-}}}}}}}}"{{!}} {{#if:{{{image8|}}}|{{{image8}}}}}}}
{{#if:{{{party9|}}}{{{alliance9|}}}{{{color9|}}}{{{colour9|}}}|{{!}} style="text-align: center; border-bottom: 6px solid {{#if:{{{color9|}}}{{{colour9|}}}|<nowiki>#</nowiki>{{formatnum:{{{color9|{{{colour9|}}}}}}|R}}|{{#ifeq: {{{party_colo{{#if:{{{party_colour|}}}|u|}}r}}}|no|-|{{#ifexist: Template:{{{alliance9}}}/meta/color|{{Ifnotempty|{{{alliance9|}}}|{{Template:{{{alliance9|}}}/meta/color}}|-}}|{{#ifexist: Template:{{{party9|}}}/meta/color|{{Template:{{{party9|}}}/meta/color}}|-}}}}}}}}"{{!}} {{#if:{{{image9|}}}|{{{image9}}}}}}}
}}
|-<!-- Presidential nominee/candidate 7, 8, 9 -->