پرش به محتوا

جامعه حسابداران رسمی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جز (←‏عنوان حسابدار رسمی: اصلاح تعداد حسابداران رسمی و کارکنان حرفه بر اساس گزارش سالیانه شورای عالی جامعه حسابداران رسمی)
 
;تعداد حسابداران عمومی گواهی‌شده ایران (حسابداران رسمی)
درتعداد تاریخحسابداران آخرینرسمی ویرایشو اینکارکنان مقالهحرفه شمارشاغل اعضایدر جامعهموسسات حسابدارانحسابرسی رسمیبر ایران،اساس بهآخرین نقلگزارش ازشورای وب‌گاهعالی جامعه حسابداران رسمی آندر 4 سال به شرح زیر استمی باشد<ref>{{یادکرد وب|url=گزارش سال مالی ١٣٩٨ شورای عالی جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران منتشر شد|title=گزارش سال مالی ١٣٩٨ شورای عالی جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران منتشر شد|accessdate=26 آگوست 2020|archiveurl=https://www.iacpa.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/ID/5843/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-1398-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF|archivedate=28 آگوست 2020|dead-url=yes|نویسنده=|کد زبان=|تاریخ=|وبگاه=|نشانی=https://www.iacpa.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/ID/5843/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-1398-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF|عنوان=گزارش سال مالی ١٣٩٨ شورای عالی جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران منتشر شد}}</ref>:
{| class="wikitable"
|-