پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «هندو و سکهای افغان»

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۱ سال پیش
 
== مراکز مقدس ==
بر اساس آماری که اشور داس نویسنده کتاب "ما باشندگان دیرینه این سرزمین" از مراکز مقدس هندوها و سیکها گرد آورده است قرار ذیل اند.
بر اساس آماری که اشور داس نویسنده کتاب "ما باشندگان دیرینه این سرزمین" از مراکز مقدس هندوها و سیکها گرد آورده است قرار ذیل اند. در کابل ۱۵ معبد و درمسال، در قندهار ۱۸ واحد، در ننگرهار، لوگر و لغمان ۱۰ واحد، در جلال آباد ۱ واحد، در غزنی ۴ واحد وجود دارد. او در بامیان نیز از بوداهای این شهر به عنوان مرجع عبادت یاد می کند. هندو ها پس از ورود اعراب در حالت انزوا و لا قانونیت زندگی بسر میبردند بعد از گذشت سال های سال، امير عبدالرحمئن خان در سال ۱۹۰۰ برای هندوها اجازه اعمار مجدد معبد را در دامن کوه آسمائی صادر کرد، که قبالهء آن به نام شادروان جناب « دونی چند » يک تن از موسفيدان هندو های کابل ترتيب و ثبت دفتر بلديه گرديد. این امر باعث شد که لحاظ حقوقی، معابد هندوان و سکهـ های افغان شخصیت حقوقی نه بلکه به صفت دارایی شخصی هویت یابند . معابد هندوان از روی تعصب مذهبی، دارای حقوق مساوی و همسنگ با مساجد و تکیه خانه های شریف نمی باشد. و از امتیازات مساوی در رابطه با محصول برق، آب آشامیدنی و محصول صفایی برخوردار نیستند. معبد آسمايی و شیوکی از معابد خیلی تاریخی هندوان افغانستان میباشد.
*در کابل ۱۵ معبد و درمسال
* در قندهار ۱۸ واحد
*در ننگرهار، لوگر و لغمان ۱۰ واحد
* در جلال آباد ۱ واحد
بر اساس آماری که اشور داس نویسنده کتاب "ما باشندگان دیرینه این سرزمین" از مراکز مقدس هندوها و سیکها گرد آورده است قرار ذیل اند. در کابل ۱۵ معبد و درمسال، در قندهار ۱۸ واحد، در ننگرهار، لوگر و لغمان ۱۰ واحد، در جلال آباد ۱ واحد،* در غزنی ۴ واحد وجود دارد. او دراودر بامیان نیز از بوداهای این شهر به عنوان مرجع عبادت یاد می کند. هندو ها پس از ورود اعراب در حالت انزوا و لا قانونیت زندگی بسر میبردند بعد از گذشت سال های سال، امير عبدالرحمئن خان در سال ۱۹۰۰ برای هندوها اجازه اعمار مجدد معبد را در دامن کوه آسمائی صادر کرد، که قبالهء آن به نام شادروان جناب « دونی چند » يک تن از موسفيدان هندو های کابل ترتيب و ثبت دفتر بلديه گرديد. این امر باعث شد که لحاظ حقوقی، معابد هندوان و سکهـ های افغان شخصیت حقوقی نه بلکه به صفت دارایی شخصی هویت یابند . معابد هندوان از روی تعصب مذهبی، دارای حقوق مساوی و همسنگ با مساجد و تکیه خانه های شریف نمی باشد. و از امتیازات مساوی در رابطه با محصول برق، آب آشامیدنی و محصول صفایی برخوردار نیستند. معبد آسمايی و شیوکی از معابد خیلی تاریخی هندوان افغانستان میباشد.
 
== آئین و فرقه های هندوهای افغانستان ==