پرش به محتوا

منوی ناوبری

تفاوت میان نسخه‌های «هائه بورو»

به نسخهٔ 29623321 از 5.74.29.139 برگردانده شد: مطالب فاقد منبع ...نوشته ها باید اثبات پذیر باشد (توینکل)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(به نسخهٔ 29623321 از 5.74.29.139 برگردانده شد: مطالب فاقد منبع ...نوشته ها باید اثبات پذیر باشد (توینکل))
برچسب: خنثی‌سازی
== به وجود آوردن دانگ بویو ==
هائه بورو وقتی به فرمانروایی جولبون رسید برای افزودن قلمرو به سمت دریای شرق رفت و دانگ بویو را به وجود آورد وقتی او بیشتر به مسائل دانگ بویو پرداخت فرمانروایان قبایل باک بویو او را برکنار کردند و اینگونه بود که دانگ بویو و باک بویو از هم جدا شدند.
هائه بارودرابتدای تاسیس دولتش دشمن سرسخت امپراتوری هان بودومدام سعی داشت فرمانداری های چهارگانه راکه بعد از فروپاشی امپراتوری چوسان قدیم به زیرسلطه هان رفته بود دوباره به مطیع دولت ملی بویوگرداند،همین طور رفته رفته نفوذش رادرباک بویوگسترش داد،درزمان هائه بوروبادوکبال صدراعظم این کشورنفوذزیادی دردستگاه بویویافته بودوموفق شد هائه بوروراقانع کندباامپراطوری مقتدر هان رابطه نسبتاً خوبی برقرار کند
 
== مرگ ==
اودرسالاو ۴۸قبلدر ازمیلادبراثرسیاهسال سرفه۴۸ قبل از دنیامیلاد رفتمرد وحکومتو حکومت را به تک پسرش گوموارسید[[گوموا]] داد.
 
[[رده:تاریخ کره]]