پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «بوپروپیون»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
=== مکانیسم عمل ===
بوپروپیون باعث فعالیت ضد افسردگی می شود زیرا به طور انتخابی مانع از جذب مجدد دوپامین و نورآدرنالین می شود. <ref name="StahlSM">{{Cite journal|last=Stahl|first=SM|last2=Pradko|first2=JF|last3=Haight|first3=BR|last4=Modell|first4=JG|last5=Rockett|first5=CB|last6=Learned-Coughlin|first6=S|date=2004|title=A Review of the Neuropharmacology of Bupropion, a Dual Norepinephrine and Dopamine Reuptake Inhibitor.|journal=Primary Care Companion to the Journal of Clinical Psychiatry|volume=6|issue=4|pages=159–166|doi=10.4088/PCC.v06n0403|pmc=514842|pmid=15361919}}</ref> بوپروپیون همچنین می تواند باعث آزادسازی نورآدرنالین و دوپامین از نورون پیش سیناپسی شود. متابولیت اولیه ، هیدروکسی بوپروپیون همان اثر بوپروپیون را دارد تا مجددا جذب نورآدرنالین و دوپامین را مسدود کند ، بنابراین مدت زمان مصرف دارو را طولانی می کند. <ref name="StahlSM" /> بوپروپیون همچنین یک آنتاگونیست غیر رقابتی گیرنده های استیل کولین نیکوتین است ، بنابراین به افراد کمک می کند تا سیگار را متوقفترک کنند زیرا اتصال دارو به این گیرنده ها باعث فعال شدن آنها شده و هوس سیگار را کاهش می دهد. <ref>{{Cite journal|last=Ascher|first=JA|last2=Cole|first2=JO|last3=Colin|first3=JN|last4=Feighner|first4=JP|last5=Ferris|first5=RM|last6=Fibiger|first6=HC|last7=Golden|first7=RN|last8=Martin|first8=P|last9=Potter|first9=WZ|date=September 1995|title=Bupropion: a review of its mechanism of antidepressant activity.|journal=The Journal of Clinical Psychiatry|volume=56|issue=9|pages=395–401|pmid=7665537}}</ref>
 
== تاریخچه ==