پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «فعل‌های فارسی»

|-
! برشتن
| برشت || بریز/بریج || ✓ || ✓ || || بریجن <ref>http://www.vajehyab.com/?q=%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D9%86&d=en</ref>
|[[فعل گذرا|گذرا]]
|-
|-
! بیختن
| بیختن || بیز ||؟ ||؟ || [[فعل گذرا|گذرا]] || الک کردن، غربال کردن|| بیزن، پرویزن<ref>http://www.vajehyab.com/?q=%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B2%D9%86</ref>
| بیختن || بیز ||؟ ||؟
|[[فعل گذرا|گذرا]]
|-
! بیوسیدن
کاربر ناشناس