پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «الگو:شهرستان شبستر»

زنگی (شبستر)
(مرکز آمار ایران)
(زنگی (شبستر))
| listclass = hlist
 
| group1 = [[مرکز شهرستان|مرکز]]
| list1 =
* '''[[شبستر]]'''
| group1 = [[بخش مرکزی شهرستان شبستر|مرکزی]]
| list1 =
{{Navbox|subgroup
| group1 = شهرها
| list1 =
* [[خامنه]]
* [[کوزه‌کنان]]
* '''[[شبستر]]'''
* [[شرفخانه]]
* [[شندآباد]]
* [[سیس]]
* [[وایقان]]
* [[داریان (شبستر)|داریان]]
* [[علیشاه (شبستر)|علیشاه]]
 
| group2 = [[تقسیمات کشوری در ایران|دهستان]]{{سخ}}و روستاها
| list2 =
{{Navbox|subgroup
| groupwidth = 11em
 
| group1 = [[دهستان گونی مرکزی| گونی مرکزی]]
| list1 =
* [[علی‌بیگلو (شبستر)|علی‌بیگلو]]
* [[کافی‌الملک]]
* [[کوشک (شبستر)|کوشک]]
* [[مشنق]]
* [[شنگل‌آباد (شبستر)|شنگل‌آباد]]
* [[یوسف‌آباد (شبستر)|یوسف‌آباد]]
 
| group2 = [[دهستان گونی شرقی|گونی شرقی]]
| list2 =
* '''[[بنیس]]'''
* [[دیزج‌خلیل]]
* [[نوجه‌ده]]
* [[شانجان]]
 
| group3 = [[دهستان سیس (شبستر)|سیس]]
| list3 =
* [[امیرذکریا (شبستر)|امیرذکریا]]
* [[آق‌کهریز]]
* [[بیگجه‌خاتون]]
* [[درویش‌بقال]]
* [[غلاملو]]
* [[ملک‌زاده (شبستر)|ملک‌زاده]]
* [[ساربانقلی]]
* [[زنگی (شبستر)|زنگی]]
* [[زیناب]]
}}
}}
| group2 = [[تقسیمات کشوری در ایران|دهستان]]{{سخ}}و روستاها
| list2 =
{{Navbox|subgroup
| groupwidth = 11em
 
| group1 = [[دهستان چله‌خانه|چله‌خانه]]
| list1 =
* [[اندبیل (شبستر)|اندبیل]]
* '''[[چله‌خانه علیا]]'''
* [[چله‌خانه سفلی]]
* [[گروس (شبستر)|گروس]]
* [[حیدرآباد (صوفیان)|حیدرآباد]]
* [[کلاش (شبستر)|کلاش]]
* [[خواجه‌مرجان]]
* [[مرودیزج]]
* [[قره‌آغاج (شبستر)|قره‌آغاج]]
* [[قم‌تپه]]
* [[تازه‌کند (چله‌خانه)|تازه‌کند]]
 
| group2 = [[دهستان میشو جنوبی|میشو جنوبی]]
| list2 =
* [[علی‌اکبرلو (شبستر)|علی‌اکبرلو]]
* [[باغ‌وزیر]]
* [[گل‌آباد (شبستر)|گل‌آباد]]
* [[هارونیه (شبستر)|هارونیه]]
* [[کندرود (شبستر)|کندرود]]
* [[مهتراحمد (شبستر)|مهتراحمد]]
* [[نظرلو]]
* '''[[نعمت‌الله (شبستر)|نعمت‌الله]]'''
* [[سرکنددیزج]]
* [[سفیدکمر]]
 
| group3 = [[دهستان رودقات|رودقات]]
| list3 =
* [[آلوچه‌ملک]]
* '''[[امند]]'''
* [[چراغلو]]
* [[هرزنق]]
* [[ایوند]]
* [[کلانکش]]
* [[کهل]]
* [[لار (شبستر)|لار]]
* [[مزرعه (شبستر)|مزرعه]]
* [[منور]]
* [[موجومبار]]
* [[پردول]]
* [[سار (شبستر)|سار]]
* [[سهرل]]
* [[تازه‌کند (رودقات)|تازه‌کند]]
* [[ترپ]]
* [[Varkash, East Azerbaijan|وركشورکش]]
* [[زبرلو]]
* [[زین‌آباد (شبستر)|زین‌آباد]]
}}
}}
| group2 = [[تقسیمات کشوری در ایران|دهستان]]{{سخ}}و روستاها
| list2 =
{{Navbox|subgroup
| groupwidth = 11em
 
| group1 = [[دهستان چهرگان|چهرگان]]
| list1 =
* [[امستجان]]
* [[انگشت‌جان]]
* '''[[چهرگان]]'''
* [[چشمه‌کنان]]
* [[غلمانسرای]]
* [[قزلجه (شبستر)|قزلجه]]
* [[توپچی]]
 
| group2 = [[دهستان گونی غربی|گونی غربی]]
| list2 =
* [[الماس (شبستر)|الماس]]
* [[هفت‌چشمه (شبستر)|هفت‌چشمه]]
* [[هریس (شبستر)|هریس]]
* [[حیدرآباد (تسوج)|حیدرآباد]]
* [[قلعه مراغوش]]
* [[قره‌تپه (شبستر)|قره‌تپه]]
* [[شیخ‌ولی]]
* '''[[تیل (شبستر)|تیل]]'''
}}
}}