پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «محمدتقی اسعد بختیاری»

پس از [[به توپ بستن مجلس]] به دستور [[محمدعلی شاه]]، محمدتقی خان به همراه سواران بختیاری به فرماندهی پدرش سردار اسعد در [[فتح تهران]] حضور داشت، سپس مدتی نایب‌الحکومه اصفهان شد و چند سالی نیز حکومت اراک و ولایات ثلاث (ملایر، نهاوند، تویسرکان) را برعهده داشت.
 
در دورهٔ پنجم مجلس شورای ملی، پس از آنکه اعتبارنامه [[علی دشتی]] نماینده [[ساوه]] و [[زرند]] رد شد، در ماههای آخر این دوره، در انتخابات میاندوره‌ای به نمایندگی این حوزه انتخاب شد. <ref name="rc769198">[http://rc.majlis.ir/fa/parliament_member/show/769198 محمدتقی اسعد بختیاری] مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی</ref> او در دوره‌ ششم <ref name="rc769198" /> به نمایندگی دزفول انتخاب شد و در دوره‌های هفتم،<ref>{{یادکرد وب |نویسنده = |نشانی=http://rc.majlis.ir/fa/parliament_member/show/769190 |عنوان=محمدتقی اسعد بختیاری | ناشر =[[مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی]] |تاریخ = |تاریخ بازبینی=}}</ref> هشتم<ref>[http://rc.majlis.ir/fa/parliament_member/show/769196 محمدتقی اسعد بختیاری] مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی</ref> و نهم نیز کرسی خود را در [[مجلس شورای ملی|مجلس]] حفظ کرد. در دورهٔ نهم به دنبال دستگیری برادرش [[جعفرقلی‌خان بختیاری|جعفرقلی خان سردار‌‌اسعد]] [[وزیر جنگ]] وقت، در نوزدهم آذر ۱۳۱۲ از او سلب مصونیت شد <ref>[http://rc.majlis.ir/fa/parliament_member/show/769201 محمدتقی اسعد بختیاری] مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی</ref> و همراه با تعداد زیادی از سران [[ایل بختیاری]] به زندان افتاد. محمدتقی‌خان به مدت هشت سال تا شهریور ۱۳۲۰ و سقوط رضاشاه در زندان به سر برد. پس از شهریور ۱۳۲۰ که از زندان آزاد شد، در انتخابات دورهٔ چهاردهم مجلس شورای ملی،ملی در سال ۱۳۲۲ به نمایندگی از [[دزفول]]<ref>[http://rc.majlis.ir/fa/parliament_member/show/769192 محمدتقی اسعد بختیاری] مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی</ref> بار دیگر به مجلس راه یافت و عضو فراکسیون دموکرات شد. در همین دوره به ریاست مجلس رسید.
 
در نخستین نشست مجلس چهاردهم در ششم اسفند ۱۳۲۲ محمدتقی خان به ریاست موقت مجلس انتخاب شد اما پس از تصویب اعتبارنامه‌ها و رسمیت یافتن مجلس در ششمین نشست مجلس که ۲۳ اسفند برای انتخاب هیئت رئیسه دائمی برگزار شد، خود را نامزد ریاست نکرد و به جای او [[سید محمدصادق طباطبائی]] به ریاست برگزیده شد.
 
محمدتقی‌خان در اسفند ۱۳۳۲ به عنوان سناتور انتصابی [[محمدرضا شاه پهلوی]] از [[اصفهان]] به دوره دوم [[مجلس سنا]] راه یافت. او در نهم فروردین ۱۳۴۳ درگذشت و در تکیه میر [[تخت فولاد|قبرستان تخت فولاد اصفهان]]، دفن شد. <ref>{{یادکرد وب |نویسنده = |نشانی=http://takhtefoulad.ir/TakhteFoolad/Pages/Mashahir.aspx?ItemId=1217 |عنوان=محمدتقی اسعد بختیاری | ناشر = پایگاه اطلاع‌رسانی تخت فولاد |تاریخ = |تاریخ بازبینی=}}</ref>