پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «اسدخان بختیاروند»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
{{بهبود منبع}}
٫٫اسدخان«اسدخان بهداروند٫٫بهداروند» معروف به ٫٫شاه«شاه اسد بهداروند٫٫ایلخانبهداروند» ایلخان [[بختیاری]] از سرداران [[بهداروند]] یا [[بختیاروند]]، طایفه‌ای از شاخه هفت لنگ بختیاری بوده است.او‌به واسطه ی کشتن شیرها در دشت شیمبار بختیاری به اسدخان شیرکش مشهور گردیده بود.مردی به غایت مردانه که در دلاوری و شجاعت یگانه ی زمان خود بود.او‌ با دو وصلت در میان بختیاری ها قدرت خود را افزون نمود. اول اینکه دختر ٫٫طهماسب خان راکی٫٫ را به همسری برگزید و دوم دختر خود را به ازدواج دلیرمردی شجاع و‌نستوه و‌بی باک به نام ٫٫نامدارخان منجزی بختیاروند٫٫ در آورده بود.
او‌ مدام با قجرها سر ستیز داشته و در کوهستان های بختیاری حکومتی خودمختار را بنیان نهاد.