پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «شورای عالی شهرسازی»

 
== سازمان ==
سازمان و مدیریت شورای عالی شهرسازی از وزیر کشور، وزیر آبادانی و مسکن، وزیر آب و برق، وزیر اقتصاد، وزیر فرهنگ و هنر، وزیر جنگ و وزیر بهداری ، مدیر عامل سازمان برنامه، شهردار تهران، رییس دانشکده هنرهای زیبای دانشکاه تهران، معاون وزارت دادگستری و سرپرست اداره ثبت، سرپرست سازمان جلب سیاحان، رییس موسسه تحقیقات و مطالعلت اجتماعی دانشگاه تهران تشکیل می شود.
تشکیل می شود.
 
شورای عالی شهرسازی دارای یک دبیر کل است که از بین مهندس های عالی رتبه بنا به پیشنهاد وزیر کشور و وزیر آبادانی و مسکن و تصویب هیات دولت به درازای سه سال تعیین می شود.
۳٬۱۶۸

ویرایش