پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «ماهیان استخوانی»

جز
|1={{کلاد
|label1=[[پرتوتاران]]
|1= [[تهی‌خار]] [[Fileپرونده:Coelacanth flipped.png|70 px]]
|label2=[[آویزبالگان]]
|2={{کلاد
|label1=[[شش‌ماهی]]
|1= [[شش‌ماهی کوئینزلند]][[Fileپرونده:Barramunda coloured.jpg|70 px]]
|2= [[چهاراندام‌ریختان]][[Fileپرونده:Deutschlands Amphibien und Reptilien (Salamandra salamdra).jpg|70 px]]
}}
}}
|label2=[[پرتوبالگان]]
|2={{کلاد
|label1=[[Cladistia]]
|1= [[پرباله‌ماهیان]][[Fileپرونده:Cuvier-105-Polyptère.jpg|70 px]]
|label2=[[Actinopteri]]
|2={{کلاد
|label1=[[غضروفی‌استخوانان]]
|1= [[تاس‌ماهی‌سانان]][[Fileپرونده:Atlantic sturgeon flipped.jpg|70px]]
|label2=[[نوبالگان]]
|2={{کلاد
|label1=[[درست‌استخوانان]]
|1={{کلاد
|1= [[کمان‌باله‌سانان]][[Fileپرونده:Amia calva 1908 flipped.jpg|70px]]
|2= [[ماهی سرسوسماری]][[Fileپرونده:Longnose gar flipped.jpg|70px]]
}}
|label2=[[پیوسته‌استخوانان]]
|2={{کلاد
|label1=[[بانوماهی‌ریخت‌تباران]]
|1={{کلاد
|1= [[بانوماهی‌سانان]][[Fileپرونده:M.E. Blochii ... Systema ichthyologiae iconibus CX illustratum (Plate 82) (white background).jpg|70px]]
|2={{کلاد
|1= [[استخوان‌ماهیان]][[Fileپرونده:Pterothrissus gissu1.jpg|70px]]
|2={{کلاد
|1= [[پشت‌خاره‌سانان]][[Fileپرونده:Notacanthus sexspinis1.jpg|70px]]
|2= [[مارماهی‌سانان]][[Fileپرونده:Anguilla anguilla1.jpg|70px]]
}}
}}
}}
|label2=[[Osteoglossocephalai]]
|2={{کلاد
|label1=[[زبان‌استخوانی‌ریخت‌تباران]]
|1= [[زبان‌استخوانی‌سانان]] (incl. [[ماه‌چشم‌سانان]])[[Fileپرونده:F de Castelnau-poissonsPl26 Osteoglossum minus flipped.jpg|70px]]
|label2=[[Clupeocephala]]
|2={{کلاد
|1={{کلاد
|label1=[[شگ‌ماهی‌سانان]]
|1= [[شگ‌ماهی‌سانان]][[Fileپرونده:Clupea harengus Gervais.jpg|70px]]
|label2=
|2={{کلاد
|label1=[[Alepocephali]]
|1= [[ماهیان سربرهنه]][[Fileپرونده:Xenodermichthys copei1 flipped.jpg|70px]]
|label2=[[استخوانچه‌داران]]
|2={{کلاد
|label1=[[Anotophysa]]
|1= [[خامه‌ماهی‌سانان]][[Fileپرونده:Chanos chanos Day.png|70px]]
|label2=[[Otophysa]]
|2={{کلاد
|label1=
|1= [[کپورماهی‌سانان]][[Fileپرونده:Cyprinus carpio3.jpg|70px]]
|2={{کلاد
|1= [[کاردماهی‌سانان]][[Fileپرونده:Johann Natterer - Ituí-cavalo (Apteronotus albifrons).jpg|70px]]
|2={{کلاد
|1= [[تتراسانان]][[Fileپرونده:F de Castelnau-poissonsPl37 (Serrasalmus humeralis).jpg|70px]]
|2=[[گربه‌ماهی‌سانان]][[Fileپرونده:Black bullhead flipped.jpeg|70px]]
}}
}}
}}
}}
}}
}}
|label2=[[Euteleostei|Euteleosteomorpha]]
|2={{کلاد
|label1=[[پیشاخارباله‌داران]]
|1={{کلاد
|1= [[سیمین‌ماهی‌سانان دریایی]][[Fileپرونده:Alepocephalus rostratus Gervais.jpg|70px]]
|2={{کلاد
|1= [[اخترماهیان]]
|2= [[آزادماهیان]] (incl. [[اردک‌ماهی‌سانان]]) [[Fileپرونده:Salmo salar flipped.jpg|70px]]
}}
}}
|label2=[[Stomiatii]]
|2={{کلاد
|1= [[سیمین‌ماهی‌سانان]][[Fileپرونده:Osmerus mordax flipped.jpg|70px]]
|2= [[اژدهاماهی‌سانان]][[Fileپرونده:Melanocetus murrayi (Murrays abyssal anglerfish).jpg|70px]]
}}
}}
|2=[[Neoteleostei]][[Fileپرونده:Zeus faber.jpg|70px]]
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}
 
|1=[[چشم‌لوله‌ای]]
|2=[[روغن‌ماهی‌سانان]]
}}
}}
}}
}}
|2={{کلاد
|label1=[[ریش‌ماهی]]
|1=[[Kurtiformes]]
|2=[[گاوماهی‌سانان]]
}}
|2={{کلاد
|label1=[[Scombrimopharia]]
|1=[[سوزن‌ماهی‌سانان]]
|2=[[Scombriformes]]
}}
|2={{کلاد
|label1=[[Carangimopharia]]
|1=[[بلنی زندانی]]
|2=[[سیکلید]]
}}
}}
|2={{کلاد
|1=[[گل‌آذین‌ماهی‌سانان]]
|1=[[کپوردندان‌ماهی‌سانان]]
|2=[[منقارماهی‌سانان]]
}}
}}
}}
|2={{کلاد
|1=Ovalentaria incertae sedis
|2=[[ماهی کفال]]
|3=[[بلنی]]
}}
}}
|2={{کلاد
|label1=[[Anabantaria]]
|1=[[مارماهی‌سانان باتلاقی]]
|2=[[Anabantiformes]]
}}
|label2=[[Carangaria]]
|2={{کلاد
|1=[[سوف‌های شیشه‌ای]]
|3=[[کفشک‌ماهی]]
}}
|2={{کلاد
|1=[[Carangiformes]]
|1=Carangaria incertae sedis 3
|2=[[Istiophoriformes]]
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}
|label2=[[Eupercaria|Percomorpharia]]
|2={{کلاد
|12=[[Centrarchiformes]]
|13=[[سوف‌ماهی‌سانان]]
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}-->
 
[[رده:ماهیان استخوانی]]
[[رده:پیوسته‌دهانان]]
[[رده:جانداران پدیدآمده در پریدولی]]
[[رده:جانداران پدیدآمده در سیلورین و هنوز منقرض‌نشده]]
۴٬۲۹۳٬۴۹۳

ویرایش