پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «الگو:شجره‌نامه خاندان قاجار»

جز
بدون خلاصه ویرایش
جز
{{chart | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GGF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GGF=[[محمدحسن‌خان قاجار|محمدحسن‌خان]]‏{{سخ}}رقیب [[کریم‌خان زند]]}}
{{chart | | | | | | | | | | | | | | | | |,|-|-|-|-|-|+|-|-|-|-|-|.| | | | | | | | | | | | | |}}
{{chart | | | | | | | | | | | | | | | | GFA | | | | GF1 | | | | GF2 | | | | | | | | | | | | | | | GFA=[[آقامحمدخان قاجار|'''آقامحمدخان''']]<sup>'''۱</sup>&rlm;{{سخ}}نخستین پادشاه قاجار| GF1=[[حسینقلی‌خان جهانسوز|حسینقلی‌خان]] &rlm;{{سخ}} جهانسوز | GF2=صادق‌خان }}
{{chart | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |,|-|^|-|.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |}}
{{chart | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | G11 | | G12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | G12=[[فتحعلی‌شاه قاجار|'''فتحعلی‌شاه''']]&rlm;{{سخ}}دومین پادشاه قاجار|G11=حسینقلی‌خان}}