پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «همنوایی»

افزودن {{منبع}} (توینکل)
(افزودن {{منبع}} (توینکل))
{{منبع|تاریخ=مارس ۲۰۲۰}}
'''کانفورمیسم'''، '''هم‌نوایی'''، '''هنجارطلبی''' یا '''هم‌شکلی''' یک [[رفتار اجتماعی]] است که وقتی بین اهداف و امکانات یا نیازهای تولیدشده در [[فرهنگ]] و [[جامعه]] و ارضای آن نیازها، هماهنگی و تعادل وجود داشته باشد، به وجود می‌آید. به کسانی که رفتار هم‌نوایانه دارند، «هم‌نوا» گفته می‌شود؛ هم‌نوایان افرادی هستند که ارزش‌های عموماً پذیرفته‌شده و وسایل رسمی تلاش برای تحقق آن‌ها را می‌پذیرند و به موفقیت رسیدن یا نرسیدن آن‌ها تأثیری در [[پذیرش اجتماعی]] ایشان ندارد. هم‌نوایی در بیشتر موارد با پذیرش تمام [[هنجار]]ها همراه است؛ می‌تواند از طرف یک فرد یا یک [[گروه اجتماعی]] باشد. ترس از مجازات، احساس محرومیت یا درونی شدن [[ارزش]]‌ها از عواملی است که باعث افزایش میزان هم‌نوایی در افراد یا گروه‌ها می‌شود.