تفاوت میان نسخه‌های «فهرست دارندگان عنوان هنرمند خلق جمهوری سوسیالیستی آذربایجان شوروی»

پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز
ویرایش InternetArchiveBot (بحث) به آخرین تغییری که Meisam انجام داده بود واگردانده شد
(نجات ۱۵ منبع و علامت‌زدن ۰ به‌عنوان مرده.) #IABot (v2.0)
جز (ویرایش InternetArchiveBot (بحث) به آخرین تغییری که Meisam انجام داده بود واگردانده شد)
برچسب: واگردانی
== دهه ۱۹۷۰ ==
=== ۱۹۷۰ ===
* [[رفیقه آخوندوا]]<ref name="serencamlar8">{{یادکرد وب |نویسنده =Q.Xəlilov |نشانی=http://www.anl.az/down/he_serencamlar.pdf|عنوان= DÖVLƏT AKADEMİK OPERA VƏ BALET TEATRININ YARADICI İŞÇİLƏRİNƏ AZƏRBAYCAN SSR FƏXRİ ADLARI VERİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN SSR ALİ SOVETİ RƏYASƏT HEYƏTİNİN FƏRMANI| ناشر =Azərbaycan Milli Kitabxanası |تاریخ =21 May 1970|تاریخ بازبینی= 25 Sep 2017|تاریخ بایگانی=۲۵ سپتامبر25 ۲۰۱۷Sep 2017|نشانی بایگانی=httpshttp://www.webcitation.org/6tkUfBeyD|صفحه=8|کد زبان=az}}{{Webarchive|url1=http://web.archive.org/web/2017092520234920170728115106/http://www.anl.az/down/he_serencamlar.pdf|صفحهdate1=8|کد28 زبان=azJuly 2017|deadurl2=https://perma.cc/E6HM-urlUB3C|date2=yes25 September 2017}}</ref>
* [[مقصود محمدوف]]<ref name="serencamlar8"/>
 
=== ۱۹۷۱ ===
* [[مسلم ماقمایف (خواننده)|مسلم ماقومایف]]<ref name="serencamlar18">{{یادکرد وب |نویسنده = Q. XƏLILOV|نشانی=http://www.anl.az/down/he_serencamlar.pdf|عنوان= RESPUBLIKANIN INCƏSƏNƏT XADIMLƏRINDƏN BIR QRUPUNA AZƏRBAYCAN SSR FƏXRI ADLARININ VERILMƏSI HAQQINDA AZƏRBAYCAN SSR ALİ SOVETİ RƏYASƏT HEYƏTİNİN FƏRMANI| ناشر =Azərbaycan Milli Kitabxanası |تاریخ =29 April 1971|تاریخ بازبینی= 25 Sep 2017|تاریخ بایگانی=۲۵ سپتامبر25 ۲۰۱۷Sep 2017|نشانی بایگانی=httpshttp://www.webcitation.org/6tkUfBeyD|صفحه=18|کد زبان=az}}{{Webarchive|url1=http://web.archive.org/web/2017092520234920170728115106/http://www.anl.az/down/he_serencamlar.pdf|صفحهdate1=18|کد28 زبان=azJuly 2017|deadurl2=https://perma.cc/E6HM-urlUB3C|date2=yes25 September 2017}}</ref>
* [[ربابه مرادوا]]<ref name="serencamlar18"/>
 
=== ۱۹۷۲ ===
* [[صابر علیف]]<ref name="serencamlar24">{{یادکرد وب |نویسنده =Q.XƏLİLOV |نشانی=http://www.anl.az/down/he_serencamlar.pdf|عنوان= Ü. HACIBƏYOV ADINA AZƏRBAYCAN DÖVLƏT KONSERVATORIYASI IŞÇILƏRINƏ FƏXRI ADLAR VERILMƏSI HAQQINDA AZƏRBAYCAN SSR ALI SOVETI RƏYASƏT HEYƏTININ FƏRMANI| ناشر =Azərbaycan Milli Kitabxanası |تاریخ =19 April 1972|تاریخ بازبینی= 25 Sep 2017|تاریخ بایگانی=۲۵ سپتامبر25 ۲۰۱۷Sep 2017|نشانی بایگانی=httpshttp://www.webcitation.org/6tkUfBeyD|صفحه=|کد زبان=az}}{{Webarchive|url1=http://web.archive.org/web/2017092520234920170728115106/http://www.anl.az/down/he_serencamlar.pdf|صفحهdate1=|کد28 زبان=azJuly 2017|deadurl2=https://perma.cc/E6HM-urlUB3C|date2=yes25 September 2017}}</ref>
* [[کوکب صفرعلیوا]]<ref name="serencamlar24"/>
 
=== ۱۹۷۳ ===
* [[سلطان حاجی‌بیف]]<ref>{{یادکرد وب |نویسنده =N.Podqornı |نشانی=http://www.anl.az/down/he_serencamlar.pdf|عنوان=BƏSTƏKAR S. İ.HACIBƏYOVA SSRİ XALQ ARTİSTİ FƏXRİ ADI VERİLMƏSİ HAQQINDA SSRİ ALİ SOVETİ RƏYASƏT HEYƏTİNİN FƏRMANI | ناشر =Azərbaycan Milli Kitabxanası |تاریخ =26 July 1973|تاریخ بازبینی= 25 Sep 2017|تاریخ بایگانی=۲۵ سپتامبر25 ۲۰۱۷Sep 2017|نشانی بایگانی=httpshttp://www.webcitation.org/6tkUfBeyD|صفحه=37|کد زبان=az}}{{Webarchive|url1=http://web.archive.org/web/2017092520234920170728115106/http://www.anl.az/down/he_serencamlar.pdf|صفحهdate1=37|کد28 زبان=azJuly 2017|deadurl2=https://perma.cc/E6HM-urlUB3C|date2=yes25 September 2017}}</ref>
 
=== ۱۹۷۴ ===
* [[سوفیا بصیرزاده-وزیروا]]<ref name="serencamlar42">{{یادکرد وب |نویسنده =Q. XƏLİLOV |نشانی=http://www.anl.az/down/he_serencamlar.pdf|عنوان=RESPUBLIKANIN INCƏSƏNƏT IŞÇILƏRINƏ AZƏRBAYCAN SSR-IN FƏXRI ADLARININ VERILMƏSI HAQQINDA | ناشر =Azərbaycan Milli Kitabxanası |تاریخ =1 June 1974|تاریخ بازبینی= 25 Sep 2017|تاریخ بایگانی=۲۵ سپتامبر25 ۲۰۱۷Sep 2017|نشانی بایگانی=httpshttp://www.webcitation.org/6tkUfBeyD|صفحه=42|کد زبان=az}}{{Webarchive|url1=http://web.archive.org/web/2017092520234920170728115106/http://www.anl.az/down/he_serencamlar.pdf|صفحهdate1=42|کد28 زبان=azJuly 2017|deadurl2=https://perma.cc/E6HM-urlUB3C|date2=yes25 September 2017}}</ref>
* [[ملک داداشوف]]<ref name="serencamlar42"/>
* [[محمد قولیف]]<ref name="serencamlar42"/>
 
=== ۱۹۷۶ ===
* [[مختار داداشوف]]<ref name="serencamlar56">{{یادکرد وب |نویسنده =Q.Xəlilov |نشانی=http://www.anl.az/down/he_serencamlar.pdf|عنوان=RESPUBLIKA KINO SƏNƏTI IŞÇILƏRINƏ AZƏRBAYCAN SSR FƏXRI ADLARININ VERILMƏSI HAQQINDA | ناشر =Azərbaycan Milli Kitabxanası |تاریخ =23 December 1976|تاریخ بازبینی= 25 Sep 2017|تاریخ بایگانی=۲۵ سپتامبر25 ۲۰۱۷Sep 2017|نشانی بایگانی=httpshttp://www.webcitation.org/6tkUfBeyD|صفحه=56|کد زبان=az}}{{Webarchive|url1=http://web.archive.org/web/2017092520234920170728115106/http://www.anl.az/down/he_serencamlar.pdf|صفحهdate1=56|کد28 زبان=azJuly 2017|deadurl2=https://perma.cc/E6HM-urlUB3C|date2=yes25 September 2017}}</ref>
* [[حسن سیدبیگلی]]<ref name="serencamlar56"/>
* [[توفیق تقی‌زاده]]<ref name="serencamlar56"/>
 
=== ۱۹۷۸ ===
* [[چیمناز بابایوا]]<ref name="serencamlar72">{{یادکرد وب |نویسنده =Q.Xəlilov |نشانی=http://www.anl.az/down/he_serencamlar.pdf|عنوان= RESPUBLIKANIN TEATR XADIMLƏRINƏ AZƏRBAYCAN SSR FƏXRI ADININ VERIDMƏSI HAQQINDA AZƏRBAYCAN SSR ALI SOVETI RƏYASƏT HEYƏTININ FƏRMANI| ناشر =Azərbaycan Milli Kitabxanası |تاریخ =10 January 1978|تاریخ بازبینی= 25 Sep 2017|تاریخ بایگانی=۲۵ سپتامبر25 ۲۰۱۷Sep 2017|نشانی بایگانی=httpshttp://www.webcitation.org/6tkUfBeyD|صفحه=|کد زبان=az}}{{Webarchive|url1=http://web.archive.org/web/2017092520234920170728115106/http://www.anl.az/down/he_serencamlar.pdf|صفحهdate1=|کد28 زبان=azJuly 2017|deadurl2=https://perma.cc/E6HM-urlUB3C|date2=yes25 September 2017}}</ref>
* [[بهرام منصوروف]]<ref name="serencamlar72"/>
* [[ولادیمیر نیکلایویچ پلتنیوف]]<ref name="serencamlar72"/>
* [[مه‌لقا صادقوا]]<ref name="serencamlar72"/>
* [[تامیللا شیرعلیوا]]<ref name="serencamlar72"/>
* [[هابیل علیو]]<ref name="serencamlar76">{{یادکرد وب |نویسنده = Q. XƏLİLOV|نشانی=http://www.anl.az/down/he_serencamlar.pdf|عنوان= RESPUBLİKANIN MUSİQİ İFAÇILIĞI SƏNƏTİ XADİMLƏRİNƏ AZƏRBAYCAN SSR FƏXRİ ADLARININ VERİLMƏSİ HAQQINDA| ناشر =Azərbaycan Milli Kitabxanası |تاریخ =11 January 1978|تاریخ بازبینی= 25 Sep 2017|تاریخ بایگانی=۲۵ سپتامبر25 ۲۰۱۷Sep 2017|نشانی بایگانی=httpshttp://www.webcitation.org/6tkUfBeyD|صفحه=76|کد زبان=az}}{{Webarchive|url1=http://web.archive.org/web/2017092520234920170728115106/http://www.anl.az/down/he_serencamlar.pdf|صفحهdate1=76|کد28 زبان=azJuly 2017|deadurl2=https://perma.cc/E6HM-urlUB3C|date2=yes25 September 2017}}</ref>
* [[فرهاد بدلبیلی]]<ref name="serencamlar76"/>
* [[آفاق ملیکوا]]<ref name="serencamlar76"/>
 
=== ۱۹۷۹ ===
* [[مرسل بدیروف]]<ref>{{یادکرد وب |نویسنده =Q.Xəlilov |نشانی=http://www.anl.az/down/he_serencamlar.pdf|عنوان= RESPUBLİKANIN YARADICI İŞÇİLƏRİNƏ AZƏRBAYCAN SSR FƏXRİ ADLARI VERİLMƏSİ HAQQINDA| ناشر =Azərbaycan Milli Kitabxanası |تاریخ =23 February 1979|تاریخ بازبینی= 25 Sep 2017|تاریخ بایگانی=۲۵ سپتامبر25 ۲۰۱۷Sep 2017|نشانی بایگانی=httpshttp://www.webcitation.org/6tkUfBeyD|صفحه=116|کد زبان=az}}{{Webarchive|url1=http://web.archive.org/web/2017092520234920170728115106/http://www.anl.az/down/he_serencamlar.pdf|صفحهdate1=116|کد28 زبان=azJuly 2017|deadurl2=https://perma.cc/E6HM-urlUB3C|date2=yes25 September 2017}}</ref>
== دهه ۱۹۸۰ ==
=== ۱۹۸۱ ===
* [[ذوالفقار برات‌زاده]]<ref name="serencamlar156">{{یادکرد وب |نویسنده =Q.Xəlilov |نشانی=http://www.anl.az/down/he_serencamlar.pdf|عنوان=C.CABBARLI ADINA KİROVABAD DÖVLƏT DRAM TEATRININ İŞÇILƏRINƏ AZƏRBAYCAN SSR FƏXRİ ADLARININ VERİLMƏSİ HAQQINDA | ناشر =Azərbaycan Milli Kitabxanası |تاریخ =24 December 1981|تاریخ بازبینی= 25 Sep 2017|تاریخ بایگانی=۲۵ سپتامبر25 ۲۰۱۷Sep 2017|نشانی بایگانی=httpshttp://www.webcitation.org/6tkUfBeyD|صفحه=156|کد زبان=az}}{{Webarchive|url1=http://web.archive.org/web/2017092520234920170728115106/http://www.anl.az/down/he_serencamlar.pdf|صفحهdate1=156|کد28 زبان=azJuly 2017|deadurl2=https://perma.cc/E6HM-urlUB3C|date2=yes25 September 2017}}</ref>
* [[صدایه مصطفایوا]]<ref name="serencamlar156"/>
 
=== ۱۹۸۲ ===
* [[سلیمان علسگروف]]<ref name="serencamlar162">{{یادکرد وب |نویسنده =Q.Xəlilov |نشانی=http://www.anl.az/down/he_serencamlar.pdf|عنوان=RESPUBLIKА TEАTR SƏNƏTININ IŞÇILƏRINƏ АZƏRBАYCАN SSR FƏXRI АDLАRI VERILMƏSI HАQQINDА | ناشر =Azərbaycan Milli Kitabxanası |تاریخ =1 December 1982|تاریخ بازبینی= 25 Sep 2017|تاریخ بایگانی=۲۵ سپتامبر25 ۲۰۱۷Sep 2017|نشانی بایگانی=httpshttp://www.webcitation.org/6tkUfBeyD|صفحه=162|کد زبان=az}}{{Webarchive|url1=http://web.archive.org/web/2017092520234920170728115106/http://www.anl.az/down/he_serencamlar.pdf|صفحهdate1=162|کد28 زبان=azJuly 2017|deadurl2=https://perma.cc/E6HM-urlUB3C|date2=yes25 September 2017}}</ref>
* [[زمفرا علیوا]]<ref name="serencamlar162"/>
* [[سوفیا حسینوا]]<ref name="serencamlar162"/>
* [[نودار عزتوویچ شاشیق‌اوغلو]]<ref name="serencamlar162"/>
* [[مراد محمدویچ یاگیزاروف]]<ref name="serencamlar162"/>
* [[راسیم بالایف]]<ref name="serencamlar164">{{یادکرد وب |نویسنده =Q.Xəlilov |نشانی=http://www.anl.az/down/he_serencamlar.pdf|عنوان=RESPUBLIKА KINO SƏNƏTI XАDIMLƏRINƏ АZƏRBАYCАN SSR FƏXRI АDLАRI VERILMƏSI HАQQINDА | ناشر =Azərbaycan Milli Kitabxanası |تاریخ =1 December 1982|تاریخ بازبینی= 25 Sep 2017|تاریخ بایگانی=۲۵ سپتامبر25 ۲۰۱۷Sep 2017|نشانی بایگانی=httpshttp://www.webcitation.org/6tkUfBeyD|صفحه=164|کد زبان=az}}{{Webarchive|url1=http://web.archive.org/web/2017092520234920170728115106/http://www.anl.az/down/he_serencamlar.pdf|صفحهdate1=164|کد28 زبان=azJuly 2017|deadurl2=https://perma.cc/E6HM-urlUB3C|date2=yes25 September 2017}}</ref>
* [[ائلدار قولیف]]<ref name="serencamlar164"/>
* [[عبدالحسن محمدوف]]<ref name="serencamlar164"/>
* [[شفیقه محمدووا]]<ref name="serencamlar164"/>
* [[راسیم اوجاقوف]]<ref name="serencamlar164"/>
* [[سیاوش اصلان]]<ref>{{یادکرد وب |نویسنده =Q.Xəlilov |نشانی=http://www.anl.az/down/he_serencamlar.pdf|عنوان= Ş.QURBАNOV АDINА АZƏRBАYCАN DÖVLƏT MUSIQILI KOMEDIYА TEАTRININ АRTISTLƏRINƏ АZƏRBАYCАN SSR FƏXRI АDLАRI VERILMƏSI HАQQINDА| ناشر =Azərbaycan Milli Kitabxanası |تاریخ =1 December 1982|تاریخ بازبینی= 25 Sep 2017|تاریخ بایگانی=۲۵ سپتامبر25 ۲۰۱۷Sep 2017|نشانی بایگانی=httpshttp://www.webcitation.org/6tkUfBeyD|صفحه=168|کد زبان=az}}{{Webarchive|url1=http://web.archive.org/web/2017092520234920170728115106/http://www.anl.az/down/he_serencamlar.pdf|صفحهdate1=168|کد28 زبان=azJuly 2017|deadurl2=https://perma.cc/E6HM-urlUB3C|date2=yes25 September 2017}}</ref>
* [[ایوان مینایویچ آوانسوف]]<ref name="serencamlar169">{{یادکرد وب |نویسنده =Q.Xəlilov |نشانی=http://www.anl.az/down/he_serencamlar.pdf|عنوان=M.QORKI АDINА «ŞƏRƏF NIŞАNI» ORDENLI STEPАNАKERT DÖVLƏT DRАM TEАTRININ АRTISTLƏRINƏ АZƏRBАYCАN SSR FƏXRI АDLАRI VERILMƏSI HАQQINDА | ناشر =Azərbaycan Milli Kitabxanası |تاریخ =3 December 1982|تاریخ بازبینی= 25 Sep 2017|تاریخ بایگانی=۲۵ سپتامبر25 ۲۰۱۷Sep 2017|نشانی بایگانی=httpshttp://www.webcitation.org/6tkUfBeyD|صفحه=169|کد زبان=az}}{{Webarchive|url1=http://web.archive.org/web/2017092520234920170728115106/http://www.anl.az/down/he_serencamlar.pdf|صفحهdate1=169|کد28 زبان=azJuly 2017|deadurl2=https://perma.cc/E6HM-urlUB3C|date2=yes25 September 2017}}</ref>
* [[مامیکون سوقومونویج میکائلیان]]<ref name="serencamlar169"/>
* [[گول‌آغا محمدوف]]<ref>{{یادکرد وب |نویسنده =Q.Xəlilov |نشانی=http://www.anl.az/down/he_serencamlar.pdf|عنوان=АZƏRBАYCАN SSR DÖVLƏT TELEVIZIYА VƏ RАDIO VERILIŞLƏRI KOMITƏSI XАLQ ÇАLĞI АLƏTLƏRI ORKESTIRININ IŞÇILƏRINƏ АZƏRBАYCАN SSR FƏXRI АDLАRI VERILMƏSI HАQQINDА | ناشر =Azərbaycan Milli Kitabxanası |تاریخ =9 December 1982|تاریخ بازبینی= 25 Sep 2017|تاریخ بایگانی=۲۵ سپتامبر25 ۲۰۱۷Sep 2017|نشانی بایگانی=httpshttp://www.webcitation.org/6tkUfBeyD|صفحه=173|کد زبان=az}}{{Webarchive|url1=http://web.archive.org/web/2017092520234920170728115106/http://www.anl.az/down/he_serencamlar.pdf|صفحهdate1=173|کد28 زبان=azJuly 2017|deadurl2=https://perma.cc/E6HM-urlUB3C|date2=yes25 September 2017}}</ref>
 
== منابع ==

منوی ناوبری