پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «امیرحسین خان ایلخان ظفر»

بدون خلاصه ویرایش
}}
 
'''امیر حسین خان ایلخان ظفر''' (زاده ۱۲۷۳ - درگذشته ۱۳۵۵) [[نویسنده]]، [[مترجم]] و [[سیاست‌مدار]] [[ایران|ایرانی]] بود.
'''امیر حسین خان ایلخان ظفر''' (زاده ۱۲۷۳ - درگذشته ۱۳۵۵) [[نویسنده]]، [[مترجم]] و [[سیاست‌مدار]] [[ایران|ایرانی]] بود، که در [[دوره پنجم مجلس شورای ملی|ادوار پنجم]]، [[دوره ششم مجلس شورای ملی|ششم]] و [[دوره هفتم مجلس شورای ملی|هفتم]] [[مجلس شورای ملی]] بعنوان نماینده [[شهرکرد]] از [[استان چهارمحال و بختیاری]]،<ref>{{یادکرد وب |نویسنده = |نشانی= http://rc.majlis.ir/fa/parliament_member/show/768508|عنوان= امیر حسین خان ایلخان ظفر - شهرکرد| ناشر = مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایران |تاریخ = |تاریخ بازبینی=}}</ref> [[دوره هشتم مجلس شورای ملی|دوره‌های هشتم]] و [[دوره نهم مجلس شورای ملی|نهم]] بعنوان نماینده [[نجف آباد]] از [[استان اصفهان]]<ref>{{یادکرد وب |نویسنده = |نشانی= http://rc.majlis.ir/fa/parliament_member/show/768501|عنوان= امیر حسین خان ایلخان ظفر - نجف آباد| ناشر = مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی |تاریخ = |تاریخ بازبینی=}}</ref> و در [[دوره پانزدهم مجلس شورای ملی|دوره پانزدهم]] بعنوان نماینده [[دزفول]] از [[استان خوزستان]]، در [[مجلس شورای ملی]] حضور داشت.<ref>{{یادکرد وب |نویسنده = |نشانی=http://rc.majlis.ir/fa/parliament_member/show/768510|عنوان= امیر حسین خان ایلخان ظفر - دزفول | ناشر =مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایران |تاریخ = |تاریخ بازبینی=}}</ref> امیر حسین خان ایلخان ظفر در کابینه [[فضل‌الله زاهدی]] بعنوان وزیر مشاور عضویت داشت. وی فرزند [[خسرو خان سردار ظفر]] (از خوانین ایل بختیاری) و برادرزاده [[علیقلی‌خان سردار اسعد]] می‌باشد.
 
'''امیرپس حسیناز خانآنکه ایلخانپسرعمویش ظفر'''[[جعفرقلی‌خان (زادهبختیاری|جعفرقلی ۱۲۷۳خان -سردار‌اسعد]] درگذشته ۱۳۵۵)نماینده [[نویسندهایل بختیاری]]، در [[مترجمدوره پنجم مجلس شورای ملی]] در سال ۱۳۰۳ به عنوان وزیر پست و [[سیاست‌مدار]]تلگراف به دولت [[ایرانرضا‌شاه|ایرانیسردار‌سپه]] بود،پیوست، کهامیرحسین خان به جای او انتخاب شد و اعتبارنامه اش در [[دورههفتم پنجمتیر ۱۳۰۴ به تصویب مجلس شورایرسید. ملی|ادواراو پنجم]]،در دوره‌های [[دوره ششم مجلس شورای ملی|ششم]] و [[دوره هفتم مجلس شورای ملی|هفتم]] [[مجلس شورای ملی]] بعنواننیز به عنوان نماینده [[شهرکرد]] از [[استان چهارمحال و بختیاری]]، <ref>{{یادکرد وب |نویسنده = |نشانی= http://rc.majlis.ir/fa/parliament_member/show/768508|عنوان= امیر حسین خان ایلخان ظفر - شهرکرد| ناشر = مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایران |تاریخ = |تاریخ بازبینی=}}</ref> در [[دوره هشتم مجلس شورای ملی|دوره‌های هشتم]] و [[دوره نهم مجلس شورای ملی|نهم]] بعنوانبه عنوان نماینده [[نجف آباد]] از [[استان اصفهان]]<ref>{{یادکرد وب |نویسنده = |نشانی= http://rc.majlis.ir/fa/parliament_member/show/768501|عنوان= امیر حسین خان ایلخان ظفر - نجف آباد| ناشر = مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی |تاریخ = |تاریخ بازبینی=}}</ref> و در [[دوره پانزدهم مجلس شورای ملی|دوره پانزدهم]] بعنوانبه عنوان نماینده [[دزفول]] از [[استان خوزستان]]، دربه [[مجلس شورای ملی]] حضور داشترفت.<ref>{{یادکرد وب |نویسنده = |نشانی=http://rc.majlis.ir/fa/parliament_member/show/768510|عنوان= امیر حسین خان ایلخان ظفر - دزفول | ناشر =مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایران |تاریخ = |تاریخ بازبینی=}}</ref> امیر حسین خان ایلخان ظفر در کابینه [[فضل‌الله زاهدی]] بعنوانبه عنوان وزیر مشاور عضویت داشت. وی فرزند [[خسرو خان سردار ظفر]] (از خوانین ایل بختیاری) و برادرزاده [[علیقلی‌خان سردار اسعد]] می‌باشداست.
 
== منابع ==