پرش به محتوا

سیاهرگ درشت‌نئی پسین: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه ویرایش پیشرفتهٔ همراه
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه ویرایش پیشرفتهٔ همراه
در ساق پا، دو '''سیاهرگ درشت‌نی خلفی''' همراه با سرخرگ هم‌نام خود در سمت داخلی ساق پا طی مسیر می‌کنند.
 
==شاخه‌های دریافتی==
 
* شاخه‌هایی از وریدهای سطحی
مهمترین سیاهرگ‌های پرفوران در این ناحیه شامل:
* شاخه‌های عضلانی بخصوص از محدوده سولئوس<ref>soleus</ref>
پرفوران‌های بالایی، داخلی و پایینی cockett می‌باشد.<ref>the Cockett perforators, superior,medial and inferior.</ref>.<ref name="Cavezzi">{{cite journal |doi=10.1016/j.ejvs.2005.07.020 |title=Duplex Ultrasound Investigation of the Veins in Chronic Venous Disease of the Lower Limbs—UIP Consensus Document. Part II. Anatomy |year=2006 |last1=Cavezzi |first1=A. |last2=Labropoulos |first2=N. |last3=Partsch |first3=H. |last4=Ricci |first4=S. |last5=Caggiati |first5=A. |last6=Myers |first6=K. |last7=Nicolaides |first7=A. |last8=Smith |first8=P.C. |journal=European Journal of Vascular and Endovascular Surgery |volume=31 |issue=3 |pages=288–99 |pmid=16230038}}</ref>
مهمترین* سیاهرگ‌های پرفوران در این ناحیه شامل:
پرفوران‌های بالایی، داخلی و پایینی cockett می‌باشد.<ref>the Cockett perforators, superior,medial and inferior.</ref>.<ref name="Cavezzi">{{cite journal |doi=10.1016/j.ejvs.2005.07.020 |title=Duplex Ultrasound Investigation of the Veins in Chronic Venous Disease of the Lower Limbs—UIP Consensus Document. Part II. Anatomy |year=2006 |last1=Cavezzi |first1=A. |last2=Labropoulos |first2=N. |last3=Partsch |first3=H. |last4=Ricci |first4=S. |last5=Caggiati |first5=A. |last6=Myers |first6=K. |last7=Nicolaides |first7=A. |last8=Smith |first8=P.C. |journal=European Journal of Vascular and Endovascular Surgery |volume=31 |issue=3 |pages=288–99 |pmid=16230038}}</ref>
 
==نگارخانه==