پرش به محتوا

سیاهرگ درشت‌نئی پسین: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه ویرایش پیشرفتهٔ همراه
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه ویرایش پیشرفتهٔ همراه
این سیاهرگ‌ها خون قسمت‌های خارجی و داخلی کف‌پا را دریافت کرده و از کمپارتمان خلفی ساق پا عبور کرده و در حفره پشت‌زانو به [[سیاهرگ درشت‌نی قدامی]]<ref>Anterior tibial vein</ref> پیوسته و تشکیل [[سیاهرگ پشت‌زانویی]]<ref>Popliteal vein</ref> را می‌دهند.
 
در ساق پا، دو '''سیاهرگ درشت‌نی خلفی''' همراه با سرخرگ هم‌نام خود در سمت داخلی ساق پا طی مسیر می‌کنند.