پرش به محتوا

دودمان آرپاد: تفاوت میان نسخه‌ها

←‏شجره‌نامهٔ دودمان آرپاد: {{|||||||||chart {{ملکه فعلی:پرنسس لی لا}}
({{ملکه فعلی:[پرنسس لی لا]}})
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
(←‏شجره‌نامهٔ دودمان آرپاد: {{|||||||||chart {{ملکه فعلی:پرنسس لی لا}})
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
 
== شجره‌نامهٔ دودمان آرپاد ==
{{|||||||||chart/start}}
 
{{ملکه فعلی:پرنسس لی لا}}{{chart/start}}
{{chart | | | | | | | | | | | | | |Arp| | | | | | | | | | | | | | | | |Ard|Arp=[[آرپاد]]|Ard=دودمان آرپاد
|boxstyle_Arp=background-color: #afa;
کاربر ناشناس