پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «بحث:بزرگراه رسالت»

Mehdi صفحهٔ بحث:بزرگراه رسالت را به بحث:بزرگراه شهید سردار سلیمانی منتقل کرد: https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/10/15/2175027/بزرگراه-رسالت-به-نام-شهید-سردار-سلیمانی-تغییر-نام-داد
(Mehdi صفحهٔ بحث:بزرگراه رسالت را به بحث:بزرگراه شهید سردار سلیمانی منتقل کرد: https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/10/15/2175027/بزرگراه-رسالت-به-نام-شهید-سردار-سلیمانی-تغییر-نام-داد)
برچسب: تغییر مسیر جدید
(بدون تفاوت)