پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «آرامستان باغ رضوان اصفهان»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
نقشه قطعات و بلوک‌های باغ رضوان اصفهان بطور رایگان در دفتر این آرامستان در اختیار مراجعه کنندگان قرار می‌گیرد.
باغ رضوان در۱۲کیلومتریدر ۱۲کیلومتری شرق شهراصفهان قراردارد.
۱۸۰هکتارفضای۱۸۰هکتار سبزدرآرامستانفضای سبز در آرامستان باغ رضوان وجودداردکهوجود دارد که سدی دربرابرریزگردهااستدر برابر ریزگردهااست و به پاکیزگی هواکمکهوا کمک زیادی می‌کند.
 
== سرشناسان به خاک سپرده شده درباغ رضوان ==
۵۵

ویرایش