پرش به محتوا

سرخرگ بازویی‌سری: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه ویرایش پیشرفتهٔ همراه
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه ویرایش پیشرفتهٔ همراه
DorlandsSuf = ۱۲۸۲۵۹۷۳ |
}}
'''سرخرگ بازویی-سری''' یا '''شریان براکیوسفالیک''' {{به انگلیسی| Brachiocephalic artery}} که تنه بازویی-سری یا سرخرگ بی نام<ref>Innominate artery</ref> نیز نامیده می‌شود، قطورترین شاخه [[قوس آئورت]]<ref>Aorta arch</ref> بوده که طولش چهار الی پنج سانتیمتر است. در پشت [[مفصل جناغی-ترقوه‌ای]]<ref>Sternoclavicular joint</ref> (استرنوکلاویکولار) راست، سرخرگ‌های [[سرخرگ کاروتید مشترک|کاروتید مشترک راست]] و [[سرخرگ زیرترقوه‌ای|زیرترقوه ای راست]] از '''سرخرگ بازویی-سری''' جدا می‌گردند. سرخرگ‌های سباتکاروتید مشترک چپ و زیرترقوه‌ای چپ به طور مستقیم از قوس آئورت منشعب می‌شوند.
 
تنه براکیوسفالیک فاقد هرگونه شاخه‌ای است، ولی گاهی (در ده درصد افراد) شاخه‌ای کوچک به نام [[سرخرگ تیروئیدی ایما]]<ref>Arteria thyroidea ima</ref> از آن جدا می‌گردد<ref>جامعی، سید بهنام الدین، نوری، فرید و همکاران</ref> که به ایسموس [[غده تیروئید]] می‌رود. سرخرگ تیروئیدی ایما ممکن است از آئورت، سرخرگ‌های سبات مشترک راست، زیرترقوه‌ای یا سینه‌ای داخلی منشعب گردد.<ref>Williams & Warwick. Gray's Anatomy</ref>