Jump to content

منوی ناوبری

تفاوت میان نسخه‌های «زیست شناسی تکاملی»

جز
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
* [[Selective breeding]]
{{Div col end}}{{پانویس|30em}}
 
 
 
== برخی از عیوب [[نظریه]] [[تکامل]] ==
۱)عدم توجیه پذیری پیدایش [[اعضای حیاتی]] بدن با تکامل تدریجی:
[["ویلیام جینزِ"]] زیست شناس، در کتاب [["تکامل]] و [[انتخاب طبیعی واقعگرایانه"]] <ref> ویلیام جینز، تکامل و انتخاب طبیعی واقعگرایانه ، ۱۱۰ </ref> مینویسد: «نظریه تکامل، در توجیه چگونگی پیدایش اعضای بدن، خصوصا اعضای حیاتی ناتوان است؛ زیرا بدن به اعضای حیاتی نیاز مبرم دارد و بدون آنها می‌میرد. این مسئله با تدریجی بودن تکامل و انتخاب طبیعی قابل توجیه نمیباشد.
توضیح بیشتر آنکه، اگر پیدایش اعضای بدن را بصورت تدریجی و تکاملی قبول کنیم، باید قبول کنیم که این اعضا زمانی ناقص بوده و بعد از قرنها به تکامل رسیده اند، مثلا؛ [[قلب]] زمانی ناقص و معیوب بوده و بعد به تکامل رسیده است. در این حالت سوالی که پیش میاید این است که بدن با قلب ناقص چگونه قرنها زنده مانده است. درحالی که بدن بدون قلب نمیتواند [[زنده]] بماند و [[مرگ]] بدن با قلبی ناقص قطعی است.
حال به فرض که قلب به تکامل برسد، اما هنوز رگها و سلولهای خونی به تکامل نرسیده باشند. در این حالت، قلب بدون رگها و [[خون]] چه فایده ای برای بدن خواهد داشت. حالا باید صبر کرد تا چند قرن دیگر سپری شود تا رگها و سپس خون بوجود آید. اما سوالی که باز هم وجود دارد این است که در طی این قرنها، جاندارانی که قلب و رگها وخونشان هنوز به تکامل نرسیده است چگونه [[زنده]] مانده اند.
این مسئله درباره سایر اعضای حیاتی بدن نیز صدق میکند که بدن بدون آنها نمیتواند زنده بماند مثل: [[مغز]]، [[کلیه]]ها ، [[شش]] ، [[کبد]]، [[معده]]، [[روده]] و...
که وجود اینها برای بدن بسیار لازم و حیاتی است و بدن بدون اینها میمیرد و نسل چنین جاندارانی نابود میشود. اگر کسی [[کلیه]] هایش ناقص و معیوب باشند آیا میتواند زنده بماند؟ چنین کسی اگر [[دیالیز]] نشود بیش از چند روز زنده نخواهد ماند.
سوال دیگر:موجودی که [[شُش]] ها یا [[آبشش]] هایش ناقص باشند آیا میتواند [[تنفس]] کند و زنده بماند؟»
 
== لینک های خارجی ==
کاربر ناشناس