پرش به محتوا

نام پرونده (رایانه): تفاوت میان نسخه‌ها

برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
بعضی فایل سیستم‌ها، مانند [[جدول تخصیص فایل]]، نام پرونده‌ها را بدون توجه به کوچک یا بزرگ بودن حروف آن‌ها با حروف بزرگ ذخیره می‌کنند. برای مثال، اگر پرونده‌ای با نام «MyName.Txt» یا «myname.txt» ایجاد شده باشد با نام پروندهٔ «MYNAME.TXT» ذخیره خواهد شد. هر تغییری در حروف کوچک و بزرگ می‌تواند برای ارجاع به یک پروندهٔ یکسان استفاده شود. این نوع فایل سیستم‌ها '''غیر حساس به حروف کوچک و بزرگ (case-insensitive)''' نامیده می‌شوند و '''محافظ کوچکی و بزرگی حروف(case-preserving)''' نیستند. بعضی فایل سیستم‌ها اجازه نمی‌دهند در نام پرونده‌ها فقط از حروف کوچک استفاده شود.
 
بعضی فایل سیستم‌ها نام پرونده‌ها را به همان شکلی که ایجاد شدندشدند، ذخیره می‌کنند؛ به این فایل سیستم‌ها '''نگهدارندهٔ حروف کوچک و بزرگ (case-retentive)''' یا '''محافظ حروف کوچک و بزرگ(case-preserving)''' می‌گویند. چنین فایل سیستمی می‌تواند نسبت به حروف کوچک و بزرگ حساس یا غیر حساسغیرحساس باشد. اگر حساس باشدباشد، آنگاهآن‌گاه "«MyName.Txt"» و "«myname.txt"» می‌توانند به دو فایل مختلف در یک فهرست یکسان اشاره کنند، و به هر پرونده باید دقیقادقیقًا با همان ترکیبی از حروف کوچک و بزرگ که با آن نام‌گذاری شده ارجاع داده شود. از سوی دیگر در یک فایل سیستم غیر حساسغیرحساس به حروف کوچک و بزرگ فقط یکی از نام‌های "«MyName.Txt"» و "«myname.txt"» و "«Myname.TXT"» می‌توانند هم زمانهم‌زمان در یک فهرست نام یک پرونده باشند، و به یک پرونده با یکی از این نام‌ها با هر ترکیبی از حروف کوچک و بزرگ می‌توان ارجاع داد.
 
Unix و سامانه‌های فرعی آن از شروع اصلیش محافظ حروف کوچک و بزرگ بودند. اما، همه انواع فایل سیستم‌های Unix حساس به حروف کوچک و بزرگ نیستند؛ به‌طور پیش فرض،پیش‌فرض، HFS+ در macOS نسبت به حروف کوچک و بزرگ حساس است، و کارگزاران SMB ([[بلوک پیام سرور]]) رفتارهای غیر حساسغیرحساس به حروف کوچک و بزرگ ارائه می‌دهند (حتی زمانی که فایل سیستم اصلی به حروف کوچک و بزرگ حساس باشد، مانند [[سامبا (نرم‌افزار)|سامبا]] در بیشتر سامانه‌های شبیه به Unix) و فایل سیستم کاربر SMB رفتار غیرحساس نسبت به حروف کوچک و بزرگ ارائه می‌دهد. حساسیت یا عدم حساسیت فایل سیستم به حروف کوچک و بزرگ یک چالش قابل توجه برای نرم افزارنرم‌افزار است مانند سامبا و [[واین (لایه سازگاری)|واین]]، که باید به‌طور کارآمد همکاری کند هم با سامانه‌هایی که با پرونده‌های با حروف بزرگ و پرونده‌های با حروف کوچک متفاوت رفتار می‌کنند و هم سامانه‌هایی که با آن‌ها یکسان برخورد می‌کنند.<ref>{{cite web |url=http://wiki.winehq.org/CaseInsensitiveFilenames |title=CaseInsensitiveFilenames - The Official Wine Wiki |publisher=Wiki.winehq.org |date=November 8, 2009 |accessdate=August 20, 2010 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20100818055054/http://wiki.winehq.org/CaseInsensitiveFilenames |archivedate=۱۸ اوت ۲۰۱۰ |dead-url=yes }}</ref>
 
== جستارهای وابسته ==