پرش به محتوا

سیال غیرنیوتنی: تفاوت میان نسخه‌ها

اصلاح غلط املایی
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
(اصلاح غلط املایی)
الف)دیلاتانت Dilatant
 
سیال دیلاتانت از انآن دسته سیالات نیوتونی است که گرانروی انهاآنها فقط به مقدار نیروی اعمال شده وابسته است و به زمان اعمال نیرو بستگی ندارد.
 
در این نوع سیال زمانی که نیروی شدید تری به سیال وارد شود،گرانروی انآن افزایش می یابد.به عبارت دیگر افزایش تنش برشی با افزاش گرانروی این نوع سیالات رابطه مستقیم دارد.
 
اگر این سیال در حالت عادی باشد و به انآن نیرویی وارد نشود ،رفتارینشود،رفتاری مشابه با مایعات دارد اما اگر نیرویی به انآن وارد شود رفتاری مانند جامدات نشان خواهد داد و این بدان معناست که گرانروی این سیال افزایش یافته است.
 
درواقع سیالات دیلاتانت رفتارshear thickening دارند؛یعنی با افزایش تنش برشی مقاومتشان افزایش می یابد.
 
از این موضوع برای انجام تفریحات استفاده میشود به اینصورت که با ایجاد حوضچه های حاوی این ماده میتوان برروی این سیالات قدم زد،دوچرخه سواری کرد وحتی روی انهاآنها پرید.
 
مثال:نشاسته در ابآب و خاک رس
ب) شبه پلاستیک Pseudoplastic
 
در سیالات شبه پلاستیک هنگام اعمال نیرو گرانروی انهاآنها کم می شود و هرچه نیروی اعمال شده بیشتر باشد، سیال روان تر می شود.درواقع رفتار سیالات شبه پلاستیک دربرابر نیرو دقیقا برعکس رفتار سیالات دیلاتانت می باشد.
 
سیالات شیه پلاستیک رفتار رقیق گردانی برش shear thining دارند و با افزایش نرخ برش ،گرانروی انهاآنها کاهش می یابد.به عبارت دیگر افزایش تنش برشی با کاهش گرانروی انها رابطه مستقیم دارد.
 
مثال:مرکب چاپ،محلول شیردهی،امولسیون ها ،گریس ،صابون ،رنگ ، سس کچاپ
ج) بینگهام Bingham
 
سیالات بینگهام برای جای شدن نیازمند وارد شدن مقداری نیرو و تنش مشخص اولیه می باشند. درواقع یک استانهآستانه تنش برای این نوع سیالات تعریف می شود که قبل از اینکه میزان تنش برشی به این استانهآستانه برسد، هیچ جریانی مشاهده نمی‌شود و سیال سفت است. هنگامی که تنش برشی به آستانه تنش برسد، سیال شروع به جریان یافتن می‌کند. به این سیالات، سیالات پلاستیک نیز می گویند.
 
درواقع سیال بینگهام نوعی از سیالات پلاستیک است که گرانروی ی آن ثابت باقی می ماند و با تغییر نیرو و تنش برشی تغییری در گرانروی انآن ایجاد نمی شود.
 
مثال: میکرو و نانو کامپوزیت های سیلیکا
کاربر ناشناس