پرش به محتوا

مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۹ – ۵۹ کیلوگرم آزاد زنان: تفاوت میان نسخه‌ها

صفحه‌ای تازه حاوی «{{2019 World Wrestling Championships}} {{main|مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۹}} مسابقات کشتی ۵۷ کی...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{2019 World Wrestling Championships}} {{main|مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۹}} مسابقات کشتی ۵۷ کی...» ایجاد کرد)
برچسب: عدم استفاده از یادکرد و پانویس
(بدون تفاوت)