تفاوت میان نسخه‌های «راج کاپور»

پرش به ناوبری پرش به جستجو
۱٬۹۲۲ بایت اضافه‌شده ،  ۱۰ ماه پیش
== فیلم‌شناسی ==
فهرست برخی از فیلم‌هایی که '''راج کاپور''' در آن‌ها به ایفای نقش پرداخته است:
* [[آوارهنیلوفر آبی (فیلم ۱۹۴۷)|آوارهنیلوفر آبی]]-۱۹۴۷
* [[دیوانهگوپینات (فیلم ۱۹۶۷)|دیوانهگوپینات]]-۱۹۴۸
* [[واکسآتش (فیلم ۱۹۴۸)|واکسآتش]]-۱۹۴۸
* [[تاریخروزهای طلایی (فیلم ۱۹۸۷)|تاریخروزهای طلایی]]-۱۹۴۹
* [[سبک (فیلم ۱۹۴۹)|سبک]]-۱۹۴۹
* [[چهار قلب، چهار راه]]
* [[شاراداتغییر (فیلم ۱۹۵۷۱۹۴۹)|شاراداتغییر]]-۱۹۴۹
* [[باران (فیلم ۱۹۴۹)|باران]]-۱۹۴۹
* [[آقای ۴۲۰]]
* [[چشم‌های مشتاق]]-۱۹۵۰
* [[تربیت (فیلم ۱۹۵۸)|تربیت]]
* [[بارانداستان (فیلم ۱۹۴۹۱۹۵۰)|بارانداستان]]-۱۹۵۰
* [[آواره (فیلم)|آواره]]-۱۹۵۱
* [[سنگام]]
* [[آنهونیبی‌وفا (فیلم ۱۹۵۲)|آنهونیبی‌وفا]]-۱۹۵۲
* [[آشیانه (فیلم ۱۹۵۲)|آشیانه]]-۱۹۵۲
* [[نام من ژوکر است]]
* [[بابیآسمان (فیلم ۱۹۷۳۱۹۵۲)|بابیآسمان]]-۱۹۵۲
* [[آهآنهونی (فیلم ۱۹۵۳)|آهآنهونی]]-۱۹۵۲
* [[آتشنغمه (فیلم ۱۹۴۸۱۹۵۳)|آتشنغمه]]-۱۹۵۳
* [[ساده‌لوحآه (فیلم ۱۹۵۹۱۹۵۳)|ساده‌لوحآه]]-۱۹۵۳
* [[واکس (فیلم)|واکس]]-۱۹۵۴
* [[سه قسم]]
* [[آقای ۴۲۰]]-۱۹۵۵
* [[سبک (فیلم ۱۹۴۹)|سبک]]
* [[داستانبیدار بمان (فیلم ۱۹۵۰)|داستانبیدار بمان]]-۱۹۵۶
* [[بیدار بمانمخفیانه (فیلم ۱۹۵۶)|بیدار بمانمخفیانه]]-۱۹۵۶
* [[شارادا (فیلم ۱۹۵۷)|شارادا]]-۱۹۵۷
* [[حقیقت، خدا و زیبایی]]
* [[تربیت (فیلم ۱۹۵۸)|تربیت]]-۱۹۵۸
* [[کشوری که گنگ در آن جریان دارد]]
* [[دوباره صبح خواهد شد]]-۱۹۵۸
* [[من مست هستم]]-۱۹۵۹
* [[بیمار عشق (فیلم)|بیمار عشق]]
* [[ساده‌لوح (فیلم ۱۹۵۹)|ساده‌لوح]]-۱۹۵۹
* [[رام، گنگا تو ناپاک است]]
* [[کانهایا (فیلم ۱۹۵۹)|کانهایا]]-۱۹۵۹
* [[دو استاد (فیلم ۱۹۵۹)|دو استاد]]-۱۹۵۹
* [[چهار قلب، چهار راه]]-۱۹۵۹
* [[آقای راستگو (فیلم)|آقای راستگو]]-۱۹۶۰
* [[چالیا]]-۱۹۶۰
* [[کشوری که گنگ در آن جریان دارد]]-۱۹۶۰
* [[نگاه (فیلم ۱۹۶۱)|نگاه]]-۱۹۶۱
* [[عاشق (فیلم ۱۹۶۲)|عاشق]]-۱۹۶۲
* [[یک دل صد افسانه]]-۱۹۶۳
* [[این فقط قلب است (فیلم ۱۹۶۳)|این فقط قلب است]]-۱۹۶۳
* [[عروس داماد (فیلم)|عروس داماد]]-۱۹۶۴
* [[سنگام]]-۱۹۶۴
* [[سه قسم]]-۱۹۶۶
* [[سراسر جهان (فیلم ۱۹۶۷)|سراسر جهان]]-۱۹۶۷
* [[دیوانه (فیلم ۱۹۶۷)|دیوانه]]-۱۹۶۷
* [[تاجر رؤیا]]-۱۹۶۸
* [[کشور من دین من است]]-۱۹۶۸
* [[نام من ژوکر است]]-۱۹۷۰
* [[دیروز، امروز و فردا (فیلم ۱۹۷۱)|دیروز، امروز و فردا]]-۱۹۷۱
* [[بابی (فیلم ۱۹۷۳)|بابی]]-۱۹۷۳
* [[دو جاسوس]]-۱۹۷۵
* [[حلال و حرام (فیلم)|حلال و حرام]]-۱۹۷۵
* [[دوست خان]]-۱۹۷۶
* [[طلای نقره‌ای]]-۱۹۷۷
* [[کار (فیلم ۱۹۷۸)|کار]]-۱۹۷۸
* [[حقیقت، خدا و زیبایی]]-۱۹۷۸
* [[عبدالله (فیلم)|عبدالله]]-۱۹۸۰
* [[گوپیچاند جاسوس]]-۱۹۸۲
* [[بیمار عشق (فیلم)|بیمار عشق]]-۱۹۸۲
* [[رام، گنگا تو ناپاک است]]-۱۹۸۵
 
== جستارهای وابسته ==

منوی ناوبری