پرش به محتوا

درخت (نظریه گراف): تفاوت میان نسخه‌ها

T_3 فاقد شرط فوق است. باید محدود شود.
بدون خلاصۀ ویرایش
(T_3 فاقد شرط فوق است. باید محدود شود.)
*هر درخت یک گراف دو بخشی<ref>bipartite graph</ref> و یک گراف میانه<ref>Median graph</ref> است. هر درخت با تعداد شمارا رأس یک گراف مسطح است.
*هر درخت با <math>n\le 2</math> حداقل 2 برگ ( یا رأس با درجه 1)دارد. حداقل تعداد برگ مربوط به گراف مسیر<ref>Path graph</ref> و حداکثر تعداد برگ (n-1) مربوط به گراف ستاره‌ای است.
*بین هر سه رأس در یک درخت سه مسیر وجود دارد که این سه مسیر حداقل در یک رأس مشترک اند.
 
== منابع ==
۱۷٬۱۹۰

ویرایش