پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «گرمازدگی»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه ویرایش توسط نرم‌افزار اندروید
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه ویرایش توسط نرم‌افزار اندروید
 
== پیامدها ==
ناهماهنگیناهماهنگی‌های برامدهحاصل از گرمازدگی به سه دسته بخشبندیتقسیم می‌شوندمی‌شود:
* کرامپ‌های ماهیچه ایماهیچه‌ای ناشی از گرما
* خستگی خیلی بسیار برامده از گرمازیاد
* هیپوترمی در گرمازدگی<ref>[http://www.pezeshk.us/?p=14029 گرمازدگی و کمک به فرد گرما زده گرمازده: سایت پزشکان بدون مرز<!-- عنوان تصحیح شده توسط ربات -->]</ref>
 
== اقدامات اولیه ==
۲۴۰

ویرایش