پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «ویلفرد مادلونگ»

لحن
(حذف کلمات وجایگزینی واژه های بی طرفانه)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
(لحن)
|لقب‌ها=
|ملیت= آلمانی
|اهل=
|دوره=
|سال‌های فعالیت=
|پیشه= [[اسلام‌شناس]]
|وبگاه=
|زمینه فعالیت=
|استاد=
|منصب=
|مکتب=
|آثار=
|تاریخ_تولد= {{birth date and age|1930|12|26}}
|محل_تولد= [[اشتوتگارت]]، [[آلمان]]
|تاریخ_مرگ=
مادلونگ از ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۰ وابستهٔ فرهنگی سفارت آلمان در [[بغداد]] بود. او در خلال سال‌های ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۸ استاد اسلام‌شناسی در [[دانشگاه شیکاگو]] بود. همچنین در سال‌های ۱۹۷۸ تا ۱۹۹۸ استاد کرسی Laudian در عربی و مطالعات اسلامی در [[دانشگاه آکسفورد]] بود.
 
== آثاراثار ==
=کتاب جانشینی محمداثر پروفسور مادلونگ که نتيجه بيش از بيست سال پژوهش و تحقيق نويسنده آن است. يک اثر در تاريخ مطالعات مربوط به صدر اول اسلام است. نويسنده اين کتاب همه منابع اصلی را خوانده و روايتی خواندنی و مستند و در عين حال تحليلی از سير خلافت در اسلام تا پايان عصر علی به دست داده است. اين کتاب تاکنون به زبان عربی ترجمه نشده و مورد غفلت قرار گرفته است. نويسنده به روشنی در اين کتاب بيان می کند که سقيفه حاصل يک برنامه ريزی حساب شده و کودتایی بر عليه خلافت مسلم خاندان پيامبر بود و روشن می کند که چگونه روند خلافت در دوران ابوبکر و عمر به حوادث خونين دوران عثمان انجامید. مهمترين بخش اين کتاب دوران خلافت پنج ساله علی را پوشش می دهد و در آن مادلونگ به علل و اسباب سه جنگ دوران خلافت علی و دسيسه ها و عهدشکنی های مخالفان او و رفتار اصولی و عدالت خواهانه و مبتنی بر وفاداری بر سنت پيامبر از سوی علی می پردازد. خواننده اين کتاب به دقت در جريان جزئيات حوادث تاريخی منتهی به سه جنگ جمل، صفين و نهروان و حوادث منتهی به کشتن علی و تا دوران خلافت پسرش حسن و روی کار آمدن معاويه قرار می گيرد و روايتی مبتنی بر منابع و به دور از داوری های شتابزده را در آن معاينه می بيند. <ref>{{یادکرد وب|نویسنده=حسن فرهنگ انصاری|کد زبان=|تاریخ= ۷ تیر ۱۳۹۸|وبگاه=http://ansari.kateban.com/post/4129|نشانی=http://ansari.kateban.com/post/4129|عنوان=حق باعلی ع است.}}</ref><ref>{{یادکرد وب|نویسنده=حسن فرهنگ انصاری|کد زبان=|تاریخ= ۷ تیر ۱۳۹۸|وبگاه=http://ansari.kateban.com/post/4129|نشانی=http://ansari.kateban.com/post/4129|عنوان=حق با علی است}}</ref> ==
 
== آثار ==
{{چپ‌چین}}
* Madelung, W. (editor) - ''Arabic Texts Concerning The History of The Zaydi Imams of Tabaristan, Daylaman And Gilan'', Franz Steiner, 1987
{{پایان چپ‌چین}}
این کتاب تحت عنوان [[جانشینی محمد (کتاب)|جانشینی حضرت محمد]]: پژوهشی در خلافت نخستین توسط ۳ مترجم (احمد نمایی، محمدجواد مهدوی، دکتر حیدررضا ضابط) به فارسی برگردانیده و توسط بنیاد پژوهش‌های اسلامی، آستان قدس رضوی در مشهد در ۱۳۸۶ منتشر شد.
 
=کتابتاب جانشینی محمداثر پروفسور مادلونگ که نتيجهنتیجه بيشبیش از بيستبیست سال پژوهش و تحقيقتحقیق نويسندهنویسنده آن است. يکیک اثر در تاريختاریخ مطالعات مربوط به صدر اول اسلام است. نويسندهنویسنده ايناین کتاب همه منابع اصلی را خوانده و روايتی خواندنی وروایت مستند و در عينعین حال تحليلیتحلیلی از سيرسیر خلافت در اسلام تا پايانپایان عصر علی به دست داده استداده‌است. ايناین کتاب تاکنون به زبان عربی ترجمه نشده و مورد غفلت قرار گرفته استگرفته‌است. نويسنده به روشنینویسنده در ايناین کتاب بيانبیان می کندمی‌کند که سقيفهسقیفه حاصل يکیک برنامه ريزیبرنامه‌ریزی حساب شده و کودتایی بر عليهعلیه خلافت مسلم خاندان پيامبرپیامبر بود و روشن می کندمی‌کند که چگونه روند خلافت در دوران ابوبکر و عمر به حوادث خونين دوران عثمان انجامید. مهمترينمهمترین بخش ايناین کتاب دوران خلافت پنج ساله علی را پوشش می دهدمی‌دهد و در آن مادلونگ به علل و اسباب سه جنگ دوران خلافت علی و دسيسه ها و عهدشکنی هایعهدشکنی‌های مخالفان او و رفتار اصولی و عدالت خواهانه و مبتنی بر وفاداری بر سنت پيامبرپیامبر از سوی علی می پردازدمی‌پردازد. خواننده ايناین کتاب به دقت در جريانجریان جزئياتجزئیات حوادث تاريخیتاریخی منتهی به سه جنگ جمل، صفينصفین و نهروان و حوادث منتهی به کشتن علی و تا دوران خلافت پسرش حسن و روی کار آمدن معاويهمعاویه قرار می گيردمی‌گیرد و روايتیروایتی مبتنی بر منابع و به دور از داوری هایداوری‌های شتابزده را در آن معاينهمعاینه می بيندمی‌بیند. {{طفره}}<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=حسن فرهنگ انصاری|کد زبان=|تاریخ= ۷ تیر ۱۳۹۸|وبگاه=http://ansari.kateban.com/post/4129|نشانی=http://ansari.kateban.com/post/4129|عنوان=حق باعلی ع است.}}</ref><ref>{{یادکرد وب|نویسنده=حسن فرهنگ انصاری|کد زبان=|تاریخ= ۷ تیر ۱۳۹۸|وبگاه=http://ansari.kateban.com/post/4129|نشانی=http://ansari.kateban.com/post/4129|عنوان=حق با علی است}}</ref> ==
 
{{چپ‌چین}}
* Madelung, W. and Walker, P. - ''An Ismaili Heresiography'', Leiden, 1998
 
{{ترتیب‌پیش‌فرض:مادلونگ}}
 
[[رده:اسلام‌شناسان اهل آلمان]]
[[رده:اسماعیلیه]]