پرش به محتوا

حفره (فیلم ۲۰۰۱): تفاوت میان نسخه‌ها

صفحه‌ای تازه حاوی «{{Infobox film | name = | image = Poster of the movie The Hole.jpg | alt = | caption = | film name = | director = نیک هام | produ...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{Infobox film | name = | image = Poster of the movie The Hole.jpg | alt = | caption = | film name = | director = نیک هام | produ...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)