پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «هادی شکوری»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
|باشگاه‌های جوانان= صنایع پارچین{{سخ}}سایپا{{سخ}}پارس بنفشه{{سخ}}پاس تهران
|سال‌های= ۲۰۰۴–۲۰۰۷{{سخ}}۲۰۰۷–۲۰۰۸{{سخ}}۲۰۰۸{{سخ}}۲۰۰۸–۲۰۱۱{{سخ}}۲۰۱۱–۲۰۱۲{{سخ}}۲۰۱۲–۲۰۱۳{{سخ}}۲۰۱۳–۲۰۱۴{{سخ}}۲۰۱۴–۲۰۱۵{{سخ}}۲۰۱۵-۲۰۱۶{{سخ}}۲۰۱۶{{سخ}}۲۰۱۶-۲۰۱۷{{سخ}}۲۰۱۷-۲۰۱۸{{سخ}}۲۰۱۸-۲۰۱۹
|باشگاه‌های= [[باشگاه فوتبال پاس تهران|پاس تهران]]{{سخ}}[[باشگاه ورزشی العربی قطر|العربی قطر]]{{سخ}}[[باشگاه فوتبال ذوب‌آهن اصفهان|ذوب‌آهن]]{{سخ}}[[باشگاه فوتبال استقلال تهران|استقلال]]{{سخ}}[[باشگاه فوتبال شاهین بوشهر|شاهین بوشهر]]{{سخ}}[[باشگاه فوتبال نفت تهران|نفت تهران]]{{سخ}}[[باشگاه فوتبال پدیده مشهد|پدیدهشهر مشهدخودرو]]{{سخ}}[[باشگاه فوتبال صبای قم|صبای قم]]{{سخ}}[[باشگاه فوتبال خونه به خونه|خونه به خونه]]{{سخ}}[[باشگاه فوتبال راه‌آهن|راه‌آهن]]{{سخ}}[[باشگاه فوتبال آلومینیوم اراک|آلومینیوم اراک]]{{سخ}}[[باشگاه فوتبال گل ریحان البرز|گل ریحان البرز]]{{سخ}}[[باشگاه فوتبال سرخپوشان پاکدشت|سرخپوشان پاکدشت]]
|تعداد گل =
|سال‌های بازی ملی= ۲۰۰۵–۲۰۰۷
کاربر ناشناس