پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «امارت قرطبه»

== امیران ==
# [[عبدالرحمن داخل]] (عبدالرحمان بن معاویه)۷۵۶–۷۷۸
# [[هشام یکم (قرطبه)|هشام یکمالرضا]] (هشام بن عبدالرحمن) ۷۸۸–۷۹۶
# [[حکم یکم]] (الحکم بن هشام) ۷۹۶–۸۲۲
# [[عبدالرحمن دوم]] (عبدالرحمن بن حکم) ۸۲۲–۸۵۲
کاربر ناشناس