پرش به محتوا

زبان‌ها

On this Wikipedia the language links are at the top of the page across from the article title. Go to top.

تفاوت میان نسخه‌های «مجاور (نظریه گراف)»

جز
تمیزکاری یادکردها (وظیفه ۱۹)
جز (تمیزکاری یادکردها (وظیفه ۱۹))
== منابع ==
{{پانویس}}
* {{یادکرد کتاب | همان = | نام خانوادگی = فرالی| نام = جان ب.| پیوند نویسنده = | نام ویراستار = مهدی| نام خانوادگی ویراستار = بهزاد| پیوند ویراستار = مهدی بهزاد| عنوان = نخستین درس در جبر مجرد| ترجمه = [[مسعود فرزان]]| دیگران = | نشانی = | نشانی بایگانی = | تاریخ بایگانی = | فرمت = | تاریخ بازبینی = | نوع = | ویرایش = | سری = | جلد = اول| تاریخ = | سال = ۱۳۸۳| ماه = | سال اصلی = | ناشر = [[مرکز نشر دانشگاهی]]| مکان = تهران| زبان = | شابک = ۹۶۴-۰۱-۰۳۵۱-۹}}
*http://en.wikipedia.org/wiki/Adjacent_vertex