پرش به محتوا

حرکت‌گذاری: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
(به نسخهٔ 25540366 ویرایش Editor-1 برگردانده شد. (توینکل))
برچسب: خنثی‌سازی
* [[تنوین]] (ـــً، ـــٍ، ـــٌ)
* [[تشدید (حرکت)|تشدید]] (ـــّ)
* زیرکسره و زبَرفتحه و پیشضمه (کسرهبه فارسی: زیر و فتحهزبَر و ضمهپیش) (ـــِـ، ـــَـ، ـــُـ)
* (ـــٰـ) نشان‌دهندهٔ آوای الف کشیده
* آ، مَدّک (نشان‌دهندهٔ کشیدگی)