پرش به محتوا

مجید جوانمرد: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
جز (تمیزکاری با ویرایشگر خودکار فارسی)
* [[در سرزمینی دیگر]] (۱۳۷۵)
* [[عروسی خون (فیلم)|عروسی خون]] (۱۳۷۳)
* [[قافله (فیلم) |قافله]] (۱۳۷۱)
* [[تیغ آفتاب (فیلم ۱۳۶۹)|تیغ آفتاب]] (۱۳۶۹)
* [[دستمزد]] (۱۳۶۸)
* [[در سرزمینی دیگر]] (۱۳۷۵)
* [[عروسی خون (فیلم)|عروسی خون]] (۱۳۷۳)
* [[قافله (فیلم) |قافله]] (۱۳۷۱)
* [[تیغ آفتاب (فیلم ۱۳۶۹)|تیغ آفتاب]] (۱۳۶۹)
* [[دستمزد]] (۱۳۶۸)