پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «اعمال رسولان»

جز
ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:
جز (ابزار پیوندساز: افزودن پیوند آسیای صغیر به متن)
جز (ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:)
{{عهد جدید}}
'''کتاب اعمال رسولان''' یا باختصار '''اعمال'''، یکی از قسمتهای [[عهد جدید]] است که معمولاً پس از چهار انجیل قرار می‌گیرد. هرچند نویسنده آن بطور دقیق مشخص نیست ولی معمولاً نویسنده آن را [[لوقا]] انجیل نگار می دانندمی‌دانند. هدف اصلی کتاب آن است که نشان دهد چگونه پیروان نخستین [[عیسی]]، تحت هدایت [[روح‌القدس]]، بشارت انجیل را از [[اورشلیم]] به‌تمام [[یهودیه]] و [[سامره]] و جهان [[مدیترانه]] تا سر حد [[روم]] رساندند (۱:۸). این کتاب سرگذشت جنبش مسیحی است که در آغاز در میان قوم یهود پاگرفت و سپس در میان ملل مختلفِ ساکن [[امپراتوری روم]] گسترش یافت.
باید در نظر داشت که کتاب اعمال رسولان شرح خدمات همه رسولان نیست. در این کتاب، دو چهره برجسته وجود دارد، یکی پِطرُس و دیگری پولُس. بخش نخست کتاب (فصل‌های ۱ تا ۱۲)، بیشتر بر اعمال پِطرُس رسول متمرکز است و بخش دوّم (فصل‌های ۱۳ تا ۲۸)، بر اعمال پولُس. بخش نخست شرح حالِ گسترش مسیحیت در یهودیه و سامره و سایر نقاط ایالت رومی سوریه‌است، و بخش دوّم به شرح گسترش مسیحیت در [[آسیای صغیر]] و یونان می‌پردازد. قسمت مهمی از بخش دوّم به بازداشت پولُس و عزیمت او به روم اختصاص دارد.
لوقا تمام این داده‌های تاریخی را با نثری بسیار شیوا و واژگانی غنی به‌رشتهٔ تحریر درآورده‌است. فصل‌های پایانی کتاب که به بازداشت و محاکمه و سفر پولُس به روم اختصاص دارد، وقایع را همچون تصاویری زنده در ذهن انسان مجسم می‌سازد.
۲ - انتشار انجیل در قپرس و آسیای صغیر و یونان (۱۳:۱ تا ۲۱:۱۶)
الف) سفر اوّل بشارتی (فصل‌های ۱۳ و ۱۴)
ب) شورای اورشلیم (۱۵:۱- ۳۵۱–۳۵)
ج) سفر دوّم بشارتی (۱۵:۳۶ تا ۱۸:۲۲)
د) سفر سوّم بشارتی (۱۸:۲۲ تا ۲۱:۱۶)
۴۹٬۷۹۷

ویرایش