پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «صنعت تلویزیون در ایران»

جز
ابرابزار
(نو)
 
جز (ابرابزار)
== منابع ==
{{پانویس}}
* {{یادکرد وب | عنوان= «تلویزیون» چگونه وارد ایران شد؟ | وب‌گاهوبگاه=ایسنا | تاریخ=2017-02-08 | سال=2017 | پیوند=https://www.isna.ir/news/95112013805/تلویزیون-چگونه-وارد-ایران-شد | کد زبان=fa | تاریخ بازبینی=2019-01-18}}
* {{یادکرد وب | عنوان=همه چیز دربارهدربارهٔ تولید و صادرات تلویزیون‌های ایرانی | وب‌گاهوبگاه=ایسنا | تاریخ=2017-06-16 | سال=2017 | پیوند=https://www.isna.ir/news/96032614707/همه-چیز-درباره-تولید-و-صادرات-تلویزیون-های-ایرانی | کد زبان=fa | تاریخ بازبینی=2019-01-18}}
* {{یادکرد وب | عنوان=مروری بر وضعیت صادرات و واردات لوازم خانگی ایران | وب‌گاهوبگاه=ایسنا | تاریخ=2017-06-06 | سال=2017 | پیوند=https://www.isna.ir/news/96031608183/مروری-بر-وضعیت-صادرات-و-واردات-لوازم-خانگی-ایران | کد زبان=fa | تاریخ بازبینی=2019-01-18}}
* {{یادکرد وب | عنوان=رتبه۱۴۷ ایران در صادرات تلویزیون به دنیا | وب‌گاهوبگاه=اقتصاد آنلاین | تاریخ=2019-01-18 | سال=2019 | پیوند=https://www.eghtesadonline.com/بخش-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8Cبازرگانی-6/200053-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87رتبه-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86ایران-%D8%AF%D8%B1در-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AAصادرات-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86تلویزیون-%D8%A8%D9%87به-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7دنیا | کد زبان=fa | تاریخ بازبینی=2019-01-18}}
* {{یادکرد وب | عنوان=خیز ایران برای نفوذ در بازار لوازم‌لوازم خانگيخانگی جهان | وب‌گاهوبگاه=tejaratonline.ir | پیوند=http://tejaratonline.ir/fa/news/51848/%D8%AE%DB%8C%D8%B2خیز-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86ایران-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8Cبرای-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0نفوذ-%D8%AF%D8%B1در-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1بازار-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85%E2%80%8Cلوازم‌-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%8Aخانگي-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86جهان | کد زبان=fa | تاریخ بازبینی=2019-01-18}}
* {{یادکرد وب | عنوان=خطر تعطیلی صنعت ۵۰ ساله ساخت تلویزیون در ایران/ چه کسی از نابودی آن سود می‌برد؟ | وب‌گاهوبگاه=اقتصاد آنلاین | تاریخ=2019-01-18 | سال=2019 | پیوند=https://www.eghtesadonline.com/بخش-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8Cبازرگانی-6/170525-%D8%AE%D8%B7%D8%B1خطر-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8Cتعطیلی-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AAصنعت-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87ساله-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AAساخت-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86تلویزیون-%D8%AF%D8%B1در-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86ایران-%DA%86%D9%87چه-%DA%A9%D8%B3%DB%8Cکسی-%D8%A7%D8%B2از-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8Cنابودی-%D8%A2%D9%86آن-%D8%B3%D9%88%D8%AFسود-%D9%85%DB%8Cمی-%D8%A8%D8%B1%D8%AFبرد | کد زبان=fa | تاریخ بازبینی=2019-01-18}}
 
[[رده:تلویزیون در ایران]]