پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «تاریخ معاصر ایران»

تصحیح تاریخی
(تصحیح تاریخی)
{{تاریخ ایران}}
تاریخ معاصر ایران دورانی از [[تاریخ ایران]] است که با بهشروع قدرتدوره رسیدن سلسله قاجار توسط آقا محمد خان قاجارصفویه شروع می‌شود و پس از حكومت [[دودمان پهلوی]] با پیروزی [[انقلاب اسلامى ایران]] ادامه می‌یابد. تاریخ معاصر ایران را به بخش‌هایی تقسیم می‌کنند:
* به سلطنت رسیدن [[آقامحمدخان قاجار]]
* به سلطنت رسیدن [[فتحعلی‌شاه قاجار|فتحعلی شاه]]
کاربر ناشناس