پرش به محتوا

مهدی (خلیفه): تفاوت میان نسخه‌ها

 
== رویدادهای مهم دوران خلافت ==
* وی نخستین خلیفه [[عرب]] بود که توانست سپاه [[طبرستان]] را شکست دهد و مناطق بسیاری از غرب طبرستان را تصرف کند و سلسله [[دابویگان]] را با کشتنسرنگونی [[اسپهبد خورشید]] براندازد. [[اسپهبد خورشید]] وقتی شایعه اسیر شدن همسر و دخترش را شنید دست به خودکشی زد.
* در سال ۱۶۰ هجری شخصی به نام یوسف البرم که یکی از اعراب مهاجر قبیله [[ثقیف]] بود در قسمت شرقی خراسان دعوی امامت نمود و تمام نواحی شرقی خراسان را به تصرف خود درآورد ولی فوراً به دست یزید عامل خلیفه مسلمانان دستگیر و به بغداد فرستاده شد و به قتل رسید.
* در سال ۱۶۲ هجری مهدی همراه با [[هارون الرشید]] فرزندش پس از تاخت و تاز به شهرهای روم شرقی (بیزانس) به بغداد مهاجرت نمود.