پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «کنعان»

}}</ref>
== ریشه ==
معنای دقیق نام کنعان نامشخص است؛ قدر مسلم این که عبریان نام کنعان را بر فنیقیان نهادند؛ ضمناً در متن‌های مصریمصر باستان نام کنعان اغلب به همراه واژگانی با بار منفی همچون «دزد» و «کنعانیان» می‌آمدهآمده که اشاره به ساکنان آشوب‌گر منطقه داشته است. این نام اما از واژه [[عبری]] ''کن ن'' (''כנען'') سرچشمه گرفته. اینمورد می‌توانستهمی‌تواند اشاره به معنای «سرزمین‌های پایین» از واژه سامی ''کن'' به معنای «پایین بودن، متواضع، سرکوب شده» داشته باشد که در تضاد با واژه [[آرامی]] است که به معنای «سرزمین‌های بلند» است. ریشه آن در [[عبری]] ''کن ن'' (''כנען'') می باشد. عبریان نام کنعان را بر فنیقیان نهادند.<ref>{{یادکرد وب
| نشانی = http://books.google.co.uk/books?id=EC6XbOANT04C&pg=PA297#v=onepage&q&f=false
| عنوان = Bible Places: The Topography of the Holy Land
کاربر ناشناس