پرش به محتوا

فارستن‌زوگ: تفاوت میان نسخه‌ها

تکمیل منبع
جز (جایگزینی با اشتباه‌یاب: هشصدمین⟸هشتصدمین)
(تکمیل منبع)
این نقاشی دیواری پرتره اجدادی امرای انتخابگر، دوکها و پادشاهان وتین را بین سالهای ۱۱۲۷ تا ۱۹۰۴ به نمایش گذاشته‌است.
 
فارستن‌زوگ بر دیوار بیرونی استالهوف در قلعه درسدن قرار دارد.<ref name="Loeffler" >Fritz Löffler: ''Das alte Dresden - Geschichte seiner Bauten''. 16th ed. Leipzig: Seemann, 2006, {{ISBN|978-3-86502-000-0}} {{de icon}}</ref><ref name="Delau" >Reinhard Delau: ''Der Fürstenzug in Dresden.'' Edition Sächsische Zeitung, Dresden 2005, {{ISBN|3-938325-12-7}} {{de icon}}</ref>
 
== منابع ==