پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «روبرت بوش گ‌ام‌ب‌ها»

اضافه کردن محتوا
(اضافه کردن محتوا)
 
== تاریخچه ==
بوش در سال ۱۸۸۶ توسط رابرت بوش در [[اشتوتگارت]] [[آلمان]] تأسیس شد. تاکمپانی سال ۱۸۹۱ تعداد همکارانشبوش در کارگاه وی به ۱۵ نفر رسید اما در همانآن سال تمامتحت سرمایهعنوان بوشنام بهآلمانی پایان" رسید؛کارگاه سعیمکانیک کرددقیق باو قرضمهندسی کردنبرق پول" از(Werkstätte مادرش،für دریافتFeinmechanik وامund بیشتر Elektrotechnik) ازدر بانکیک شرکتشحیاط راخلوت نجات دهد اما تا سال ۱۸۹۲شروع به مرزکار ورشکستگی رسیدکرد.
 
تا سال ۱۸۹۱ تعداد همکارانش در کارگاه وی به ۱۵ نفر رسید اما در همان سال تمام سرمایه بوش به پایان رسید؛ سعی کرد با قرض کردن پول از مادرش، دریافت وام بیشتر از بانک شرکتش را نجات دهد اما تا سال ۱۸۹۲ به مرز ورشکستگی رسید.
 
=== شکست‌های بوش ===
۱۱۰

ویرایش