پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «فلسفه اشراق»

شیخ‌ اشراق + سُهرَوَردی + می‌تابند + کمی ویرایش سجاوندی
جز (ربات: جایگزینی پیوند جادویی شابک با الگو شابک)
(شیخ‌ اشراق + سُهرَوَردی + می‌تابند + کمی ویرایش سجاوندی)
{{بهبود منبع}}{{ویکی‌سازی}}
'''مکتب فلسفی اشراق'''، توسط [[شهاب‌الدین سهروردی]] یا شیخ‌الاشراق[[شیخ‌ اشراق]]، در اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتمهفتم، ارائه شد. ویوی، در کتاب [[حکمت‌الاشراق]]، به اصول و فروع این نظریهنظریه، پرداخته‌است.
 
== خلاصه حکمت اشراق ==
سهروردیسُهرَوَردی، در ضمن تحصیلتحصیل، چنین استنباط کرد که موجودات دنیا از نورنور، به وجود آمدهآمده، و انوارانوار، به یکدیگر می‌تابدمی‌تابند و آن تابش متقابل را اشراق خواند و به همین جهت لقب [[شیخ الاشراق]] را یافت.
 
نظریه فلسفی سهروردی این بود که هستی غیر از نور چیزی نیست و هرچه در جهان است و بعد از این به وجود می‌آید نور است، لذا جهان جز اشراق نمی‌باشد. منتها بعضی از نورها رقیق است و برخی غلیظ و برخی از انوار ذرات پراکنده دارد و پاره‌ای دیگر دارای ذرات متراکم است و همانگونه که نورهای قوی بر ضعیف می‌تابد نورهای ضعیف هم بسوی انوار قوی تابش دارد.
انسان هم از این قاعده مستثنا نیست و به دیگران می‌تابد، همانگونه که نورهای دیگران به او می‌تابد. بمناسبت اینکه از انسان به دیگران نور تابیده می‌شود انسان فیاض است و می‌تواند به دیگران نور برساند و از نور سایرین روشن شود.
 
سهروردی می‌گفت که حکمتحکمت، بر دو نوع است: [[حکمت لدنی]] و [[حکمت عتیق]].
حکمت عتیقعتیق، یعنی حکمت قدیمقدیم، همواره بودهبوده، و در قدیم [[هندی‌ها]] و [[ایرانی‌ها]] و [[تمدن بابل|بابلی‌ها]] و [[مصر باستان|مصری‌ها]] و بعد از آن [[یونانی‌ها]] برخوردار بوده‌اند.
اما حکمت لدنی خاصان از آن برخوردار می‌شوند.می‌شوند؛ اما در آغاز این دو حکمت از یک مبدأ سرچشمه می‌گرفته و آن [[ادریس]] بوده که نام دیگر آن [[هرمس الهرامسه|هرمس]] است. بعد از اینکه مردم حکمت از ادریس آموختند به عقیده او به دو شاخه شد که یکی به سمت ایران ودیگری به‌طرف مصر و بعد این دو شاخه وارد اسلام گردید.<ref>کتاب ملاصدرا تألیف هانری کربن</ref>
 
== منابع حکمت اشراق ==