پرش به محتوا

مدل آب: تفاوت میان نسخه‌ها

۷۷ بایت اضافه‌شده ،  ۳ سال پیش
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
مدل آبT در [[شیمی محاسباتی، مدل آب استفاده می‌شودمحاسباتی]]، برای شبیه سازیشبیه‌سازی و محاسبات [[ترمودینامیک|ترمودینامیکی]] خوشهخوشه‌های هایآب، آب،آب[[ویژگی‌های مایعآب]] و [[حلال ها(شیمی)|حلال‌ها]]. مدل هامدل‌هایی از [[مکانیک کوانتومی،کوانتومی]]، [[دینامیک مولکولی]] و نتایج تجربی یا از ترکیب این‌ها بهاستفاده دست می‌آیندمی‌شود. برای رسیدن به یک مدل واقعی آب، مدل هایمدل‌های بسیاری توسعه یافته اندیافته‌اند. این مدل هایمدل‌های آب میتوانندمی‌توانند این گونه طبقه بندیطبقه‌بندی شوند:
 
1- تعداد نقاط برهمکنش که جایگاه نامیده می شوند
 
2- مدل های انعطاف پذیر یا ثابت
 
3- مدل های با اعمال اثرات قطبش پذیری یا بدون آن.
 
1-# تعداد نقاط برهمکنش که جایگاه نامیده می شوندمی‌شوند
# مدل‌های انعطاف‌پذیر یا ثابت
3-# مدل هایمدل‌های با اعمال اثرات قطبش پذیری یا بدون آن.
{{آب}}
[[رده:آب]]
۱۵٬۰۱۰

ویرایش