پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «منصور (خلیفه)»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
منصور با کمک خاندان ایرانی برمکیان دستگاه دیوانی قدرتمندی ایجاد کرد که بیشتر برگرفته از رسوم اداری ساسانیان بود.خلافت ۱۰ ساله مهدی پسر منصور نیز به آرامی گذشت. سپاهیان خراسان که به «ایناء دوله»شهرت داشتند از افراد مهم سپاه عباسی و از پشتیبانان مهم آن بودند.در زمان مهدی چند شورش به وقوع پیوست که همگی سرکوب شدند.سپاهیان عباسیان در زمان مهدی آنغوره(آنکارا) را هم فتح کردند اما در آنجا ماندگار نشدند.هارون الرشید پس از مهدی با مشاورین ایرانی تا قسطنطنیه هم پیشروی کرد و حاکم روم را مجبور به امضای صلحنامه‌ای کرد که به موجب آن سالیانه هفتاد هزار دینار به دولت اسلامی پرداخت می‌شد.
سبب نام گرفتن منصور به دوانقی خست بسیار وی بود.دوانقی جمع معرب دانگ پارسی است.دانگ به معنای سهم و حصه نیز بکار رفته.در لغت عرب دانگ مبدل به دانق و جمع دانق تبدیل به دوانق میشود.البته از طرفی بنا به تصریح طبری بیشترین بذل و بخشش رن نیز وی داشته به گونه ای که به هر یک از عموهایش یک هزار هزار(یک میلیون)داده بود[[(5]])
 
== پانویس ==
۱۶

ویرایش