پرش به محتوا

فر: تفاوت میان نسخه‌ها

۱۷ بایت حذف‌شده ،  ۳ سال پیش
جز
ربات: جایگزینی پیوند جادویی شابک با الگو شابک
جز (ربات: جایگزینی پیوند جادویی شابک با الگو شابک)
== فهرست منابع و مآخذ ==
* {{یادکرد|کتاب=اوستا، کهن‌ترین سرودهای ایرانیان ج۱|کوشش=گزارش و پژوهش جلیل دوستخواه|چاپ=ششم|شهر=تهران|سال= ۱۳۸۱|ناشر = مروارید}}
* {{یادکرد|نویسنده=بهار، مهرداد|کتاب=پژوهشی در اساطیر ایران|کوشش=ویراستار: [[کتایون مزداپور]]|چاپ = پنجم |شهر=تهران|سال = ۱۳۸۴|ناشر = انتشارات آگاه|شابک = ISBN 964-329-009-3}}
* {{یادکرد|فصل=پیوست|نویسنده=دوستخواه، جلیل|کتاب=اوستا، کهن‌ترین سرودهای ایرانیان ج۲ |کوشش=گزارش و پژوهش: جلیل دوستخواه|چاپ = ششم|شهر=تهران|سال=۱۳۸۱|ناشر=مروارید|شابک = ISBN 964-6026-17-6}}
* {{یادکرد|نویسنده=فردوسی|کتاب=شاهنامه|کوشش=تصحیح مصطفی جیحونی|ناشر=شاهنامه پژوهی|سال =۱۳۷۹|شهر=اصفهان}}
* {{یادکرد|نویسنده=مکنزی، دیوید نیل|کتاب=فرهنگ کوچک زبان پهلوی|ترجمه=مهشید میرفخرایی|ناشر=پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی|شهر=تهران|سال=۱۳۷۹|چاپ = دوم|شابک=ISBN 964-426-076-7}}
{{چپ‌چین}}
* Boyce, Mary. ''A word-list of Manichaean Middle Persian and Parthiran (ACTA IRANICA VOLUME II SUPPLEMENT)''. Reverse Index by Ronald Zwanziger. Teheran-Liege: Bibliotheque Pahlavi 1977