پرش به محتوا

زیبایی‌شناسی: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
بدون خلاصۀ ویرایش
جزبدون خلاصۀ ویرایش
{{نوار کناری فلسفه}}
 
'''زیبایی‌شناسی''' یکی از رشته‌های [[فلسفه]] است که به عنوانبه‌عنوان نظریهٔ تأمل در داوری‌های زیبایی‌شناختی و چیستیِ زیبایی و نسبت آن با ادراک،ادراک تعریف می‌شود.<ref name="ReferenceB">رجینالد هالینگ دیل، تاریخ فلسفه غرب، انتشارات ققنوس، ترجمه عبدالحسین آذرنگ، صفحهٔ ۷۹</ref> همچنین ''زیبایی‌شناسی'' قابلیتی است برای درکِ بهترِ ادراکات و همچنین پدیده‌های سخت (مانند [[تندیس]]) و پدیده‌های نرم (مانند [[موسیقی]]) وکه باعث تغییر در روحیه و [[نگرش]] فرد می‌گرددمی‌شود.<ref name="ensani.ir">http://www.ensani.ir/fa/content/17013/default.aspx</ref>
 
== ماهیت جستارهای زیبایی شناسیزیبایی‌شناسی ==
«زیبایی شناسیزیبایی‌شناسی هرگونه بحث علمی و قابل پذیرشقابل‌پذیرش در میان دانشمندان در مورددربارهٔ زیبایی است. زیبایی شناسی،زیبایی‌شناسی مشحون از مباحث استحسانی درجه اولیدرجه‌اولی و درجه دومیدرجه‌دومی است و این ایرادی ندارد. بحث‌هایی چون: چیستی زیبایی، چگونگی و چرایی درک زیبایی، عصب ادراک شناسیعصب‌ادراک‌شناسی زیبایی (نگ.نک: [[علوم ادراکی]]) و نیز تحلیل وجوه زیبایی یک موجود خاص مانند یک مخلوق از مخلوقات الهی (یگ گل) یک اثر هنری یا یک ادراک زیبایشی مانند [[عشق]]، [[لذت جنسی]]، و [[بهجت]] و… که در آن سنخ ادراکات زیبایشی وجود دارد، همه و همه از مباحث زیبایی شناسیزیبایی‌شناسی است.»
* '''چند نکتهنکتهٔ مهمّمهم'''
* نکتهنکتهٔ اول: تعبیر زیبایی شناسیزیبایی‌شناسی درست و زیباشناسی یک غلط رایج و نادرست است. نباید آن را بکاربه کار برد.
* نکتهنکتهٔ دوم: گاه از احساس و ادراک زیبایی به زیبایی شناختیزیبایی‌شناختی تعبیر می‌شود. این نادرست است. باید به جایبه‌جای آن از واژه «زیبایشی» استفاده کرد.کرد؛ مثلاً «نگاه به این گل حس زیبایشی را در ما برمی‌انگیزد» و نه «زیبایی شناختیزیبایی‌شناختی». اما اگر بحث دربارهٔ تحلیل چرایی ادراک زیبایی استاست، باید از تعبیر زیبایی شناختیزیبایی‌شناختی استفاده کرد.کرد؛ مثلاً «از نظر زیباییزیبایی‌شناختی شناختی در مورددربارهٔ زیبایی این گل می‌توان گفت ادراکی ملایم با نفس را در ما موجب می‌شود و… .»
* نکتهنکتهٔ سوم: زیبایی شناسیزیبایی‌شناسی شامل مباحث استدلالی و ریاضیاتی هم می‌شودمی‌شود؛ اما به دلیلبه‌دلیل سنخ موضوع از استحسان‌ها حرفه ایحرفه‌ای سرشار است.است؛ زیرا این استحسانات در نگاه درجه دومیدرجه‌دومی قوام کافی را دارند. استحسان درجه دومیدرجه‌دومی (حرفه ایحرفه‌ای) یعنی تعلیل و تحلیل [[روان شناختی|روان‌شناختی]]، فیزیولوژیک و فرهنگی اجتماعی زیبایی.
 
== هدف زیبایی‌شناسی ==
هدف زیبایی شناسیزیبایی‌شناسی توضیح ''چیستی زیبایی'' و ''نحوهٔ درک ما از آن'' و نیز تحلیل سطوح و گونه‌ها آن است. همچنین شاید توصیه برای زیباسازی هم بتواند جزء مباحث آن قلمداد شود (هنجاری).<ref name="ensani.ir" />
 
== معنای زیبایی ==
۶۶

ویرایش