Jump to content

منوی ناوبری

تفاوت میان نسخه‌های «تماشاخانه»

جز
جز (اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با استفاده از AWB)
<!-- [[پرونده:Colosseum-interior.01.JPG|بندانگشتی|چپ|230px|کولوسئوم بزرگترین تماشاخانه ساخته‌شده در روم باستان]]
-->
'''تماشاخانه''' یا '''آمفی‌تئاتر''' (برگرفته از واژه یونانی amphitheatron) مکانی است در فضای باز که برای اجرای نمایش و سرگرمی از آن استفاده می‌شود. در [[زبان فارسی]] در یک معنی، تماشاخانه، به‌کار می‌رود.<ref>[http://www.rismoon.com/moeenworddetail-922-fa.html ''فرهنگ فارسی'' معین، واژۀ «آمفی‌تآتر»]</ref> این واژه همچنین برای جایی که در آن [[هنرپیشه|هنرپیشگان]] داستانی را به نمایش درمی‌آورند و نیز برای [[تئاتر]] به‌کار می‌رود.<ref>[http://www.rismoon.com/moeenworddetail-9861-fa.html ''فرهنگ فارسی'' معین، واژۀ «تماشاخانه»]</ref> در کاربرد [[زبان انگلیسی|انگلیسی]]، دو نوع [[سازه (ساختمان)|سازۀسازهٔ ساختمانی]] وجود دارد که برای آن‌ها واژۀواژهٔ آمفی‌تئاتر به‌کار می‌رود: یک نوع آن آمفی‌تئاترهایی است که در [[روم باستان]] ساخته می‌شد که شناخته‌شده‌ترینِ آن‌ها بنای [[کولوسئوم]] است.
از تماشاخانه‌های ایران میتوانمی‌توان به [[تماشاخانه سنگلج]]، [[تماشاخانه ایرانشهر]]، [[تئاترشهر]] اشاره کرد.
 
== آمفی تئاتر آب و آتش ==
[[پرونده:Award-superior.aboatash.gif|بندانگشتی|چپ|350px|آمفی تئاتر آب و آتش - منبع: [https://dibats.com/fa/project/%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8cفضای-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8cخارجی/%d8%a2%d9%85%d9%81%db%8cآمفی-%d8%aa%d8%a6%d8%a7%d8%aa%d8%b1تئاتر-%d8%a2%d8%a8آب-%d9%88و-%d8%a2%d8%aa%d8%b4آتش/ سازه‌های پارچه‌ای دیبا]]]
[[پرونده:Abo-Atash-Amphitheatre-Tehran-(12).jpg|بندانگشتی|چپ|350px|آمفی تئاتر بوستان آب و آتش تهران - منبع: [https://dibats.com/fa/project/%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8cفضای-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8cخارجی/%d8%a2%d9%85%d9%81%db%8cآمفی-%d8%aa%d8%a6%d8%a7%d8%aa%d8%b1تئاتر-%d8%a2%d8%a8آب-%d9%88و-%d8%a2%d8%aa%d8%b4آتش/ سازه‌های پارچه‌ای دیبا]]]
[[پرونده:نمای پشتی آمفی تئاتر آب و آتش تهران.jpg|بندانگشتی|چپ|350px|آمفی تئاتر پارک آب و آتش تهران- منبع: [https://dibats.com/fa/project/%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8cفضای-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8cخارجی/%d8%a2%d9%85%d9%81%db%8cآمفی-%d8%aa%d8%a6%d8%a7%d8%aa%d8%b1تئاتر-%d8%a2%d8%a8آب-%d9%88و-%d8%a2%d8%aa%d8%b4آتش/ سازه‌های پارچه‌ای دیبا]]]
 
یکی از شاخص‌ترین تماشاخانه‌های کشور آمفی تئاتر آب و آتش است ک در بوستان آب و آتش تهران و در گلستان ابراهیم نبی واقع شده‌است.<ref>[http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1029916/%D8%A2%D9%85%D9%81%DB%8Cآمفی-%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1تئاتر-%D8%A2%D8%A8آب-%D9%88و-%D8%A2%D8%AA%D8%B4آتش-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AAشرکت-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87سازه-%D9%87%D8%A7%DB%8Cهای-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87پارچه-%D8%A7%DB%8Cای-%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D8%A7دیبا?origin=similar ماهنامه منظر - شماره پنجم - اسفند 88 ]</ref>. این آمفی تئاتر یک جایگاه بتنی مخصوص تماشاگران دارد و یک پوشش غشایی ۷۰۰ متر مربعی سایبان یک گرادیان است. گنجایش این گرادیان ۷۵۰ نفر است. در آمفی تئاتر آب و آتش ترکیب سازه و معماری، اساس طرح را تشکیل می‌دهد. جایگاه بتنی تماشاچیان خود به عنوان فونداسیون سازه‌های خرپایی پشتی عمل می‌کند. پارچه با اتصالات مفصلی از پشت به این خرپاهای فلزی به صورت قله و دره و از جلو به خرپای کابلی که به دو ستون جلویی منتهی می‌شود متصل است. هر کدام از این دو ستون نیز از پشت با ۴ کابل کشیده می‌شود. در لبه‌های پارچه و همچنین زیر و روی آن کابل‌هایی تعبیه شده‌است که نیروی پیش تنیدگی را در پارچه ایجاد می‌کند و آن را پایدار می سازدمی‌سازد.<ref>[https://dibats.com/fa/project/%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8Cفضای-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8Cخارجی/772 آمفی تئاتر آب و آتش تهران]</ref>.
 
مکان: بوستان آب و آتش، اراضی عباس آباد،عباس‌آباد، تهران<br>
یکی از شاخص‌ترین تماشاخانه‌های کشور آمفی تئاتر آب و آتش است ک در بوستان آب و آتش تهران و در گلستان ابراهیم نبی واقع شده‌است.<ref>[http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1029916/%D8%A2%D9%85%D9%81%DB%8C-%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D8%A7?origin=similar ماهنامه منظر - شماره پنجم - اسفند 88 ]</ref>. این آمفی تئاتر یک جایگاه بتنی مخصوص تماشاگران دارد و یک پوشش غشایی ۷۰۰ متر مربعی سایبان یک گرادیان است. گنجایش این گرادیان ۷۵۰ نفر است. در آمفی تئاتر آب و آتش ترکیب سازه و معماری، اساس طرح را تشکیل می‌دهد. جایگاه بتنی تماشاچیان خود به عنوان فونداسیون سازه‌های خرپایی پشتی عمل می‌کند. پارچه با اتصالات مفصلی از پشت به این خرپاهای فلزی به صورت قله و دره و از جلو به خرپای کابلی که به دو ستون جلویی منتهی می‌شود متصل است. هر کدام از این دو ستون نیز از پشت با ۴ کابل کشیده می‌شود. در لبه‌های پارچه و همچنین زیر و روی آن کابل‌هایی تعبیه شده‌است که نیروی پیش تنیدگی را در پارچه ایجاد می‌کند و آن را پایدار می سازد<ref>[https://dibats.com/fa/project/%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C/772 آمفی تئاتر آب و آتش تهران]</ref>.
 
تاریخ اجرا: ۱۳۸۹<br>{{سخ}}
مکان: بوستان آب و آتش، اراضی عباس آباد، تهران<br>
مساحت ۷۱۰ مترمربع <br>{{سخ}}
مشاوره، طراحی، اجرا و نصب: گروه معماری[https://dibats.com/fa/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87درباره-%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D8%A7دیبا «سازه‌های پارچه‌ای دیبا»]
 
مهندسی سازه: شرکت مشاوره و مهندسی مافیس ایتالیا<ref>[https://dibats.com/fa/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87درباره-%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D8%A7دیبا?goto=InternationalPartner Maffeis Engineering]</ref><br>
تاریخ اجرا: ۱۳۸۹<br>
مساحت ۷۱۰ مترمربع <br>
مشاوره، طراحی، اجرا و نصب: گروه معماری[https://dibats.com/fa/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D8%A7 «سازه‌های پارچه‌ای دیبا»]
 
مهندسی سازه: شرکت مشاوره و مهندسی مافیس ایتالیا<ref>[https://dibats.com/fa/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D8%A7?goto=InternationalPartner Maffeis Engineering]</ref><br>
== نگارخانه ==
<gallery>
Image:Colosseum-interior.01.JPG|<!--An interior of the Colosseum.-->
Image:Amfitheater.jpg|<!--The amphitheatre of [[ارل]] (''Arelate'').-->
Image:Cagliari_Roman_Amphitheatre_2003.jpg|<!--Roman Amphitheatre of [[کالیاری]] ([[ساردنی]],، [[ایتالیا]])-->
Image:Amph1.jpg|<!--A corporate amphitheatre, used for presentations and meetings-->
Image:Gibson amphitheatre pano.jpg|<!--[[Gibson Amphitheatre]], a large indoor concert venue-->
۲۰

ویرایش