پرش به محتوا

دانشگاه پورتو: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
←‏جایگزینی با [[وپ:اشتباه|اشتباه‌یاب]]: دانسکده⟸دانشکده، زیستپزشکی⟸زیست‌پزشکی
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (←‏جایگزینی با [[وپ:اشتباه|اشتباه‌یاب]]: دانسکده⟸دانشکده، زیستپزشکی⟸زیست‌پزشکی)
* [https://www.fm.up.pt دانشکده پزشکی], FMUP
* [https://www.fcna.up.pt دانشکده تغذیه و علوم غذایی], FCNAUP
* [https://www.ff.up.pt دانسکدهدانشکده داروسازی], FFUP
* [https://www.fpce.up.pt دانشکده روانشناسی و علوم آموزشی], FPCEUP
* [https://www.fc.up.pt دانشکده علوم]FCUP
* [https://www.fade.up.pt دانشکده ورزش], FADEUP
* [https://www.icbas.up.pt انستیتو علوم زیستپزشکیزیست‌پزشکی اَبِل سالازار], ICBAS
* [https://www.pbs.up.pt مدرسه تجارت پورتو], PBS - UP